Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » April (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2016 Giăng 8:12-20Ta Là Sự Sáng của Thế Gian “Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết bối cảnh và thời điểm của cuộc đối thoại giữa Chúa với những lãnh đạo tôn giáo? Lời tuyên bố của Chúa trong câu 12 có nghĩa gì? Những ai nhận ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:8-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 19:8-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cứ tiếp tục gặp trở ngại khi muốn làm một việc gì hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Có bao giờ bạn nghĩ rằng đây là lúc bạn nên thay đổi cách làm để thực hiện mục tiêu đó hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để giới thiệu Chúa cho người Do Thái?  Ông đã thực hiện trong bao lâu (19:8)? Phản ứng của người nghe như thế nào (19:9a)? ...

Read more

Phục Hưng

...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

...

Read more

Ân Điển Lạ Lùng

...

Read more

Giựt Mọi Chuông Trời

...

Read more

Thánh Ca: Giựt Mọi Chuông Trên Trời – Ring the Bells of Heaven

Tựa đề: Giựt Mọi Chuông Trời Nguyên tác: Ring the Bells of Heaven Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Lời: William Orcutt Cushing (1823-1902) Nhạc: George Frederick Root (1820-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 213 [divide style="2"] [one_half] Ring the Bells of Heaven 1. Ring the bells of Heaven! There is joy today, For a soul, returning from the wild! See, the Father meets him out upon the way, We ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2016 Giăng 8:1-11Cuộc Đời Thay Đổi “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của người phụ nữ phạm tội này thế nào khi bị bắt quả tang; khi nghe Chúa bảo ai vô tội hãy ném đá vào bà; và khi bà nhìn lên thấy không còn ai ngoài Chúa? Trong câu 11, khi nghe Chúa ...

Read more

Thánh Ca Hòa Lan: Thi Thiên 121

Nguyên tác: Thi Thiên 121 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2016 Giăng 8:1-11Đấng Tìm và Cứu Người Bị Mất “Bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo đem người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm đến hỏi Chúa, Ngài đã làm gì? Sau đó Ngài nói gì với họ? Khi họ bỏ đi hết, Chúa nói gì với người phụ nữ? Điều đó cho thấy tấm lòng của Chúa đối với tội nhân như thế nào? Bài học n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top