Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » April (Page 4)

Phim: Cuộc Đời Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Cuộc Đời Sứ Đồ Phao-lô Nội dung: Không bao lâu sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, có một người tên là Sau-lơ vì hiểu lầm về đạo Chúa nên đã tìm cách giết hại những người tin Chúa. Cuộc đời ông đã được biến cải sau khi ông gặp Chúa. Sau-lơ đã góp truyền bá niềm tin của Chúa sang Âu châu, và ngày nay người ta nhớ đến ông dưới danh hiệu là Sứ đồ Phao-lô. ...

Read more

Thánh Ca: Wonderful Merciful Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016 A-ghê 1:1-4Điều Quan Trọng Nhất “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết tình cảnh của dân chúng ra sao (1:4)? Họ nêu lý do nào để xây lại Đền Thờ? So với Vua Đa-vít trong II Sa-mu-ên 7:1-16, chúng ta biết lý do chính của họ là gì? Thứ ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan – God Will Take Care of You

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 Trình bày: Ban Hát Cô Nhi Viện Michaels - Ấn Độ [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through eve ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He will care for you Go ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2016 Giăng 8:12-20Điều Kiện Để Biết Đức Chúa Cha “Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si bắt bẻ Chúa Giê-xu ra sao? Những lời giải thích của Chúa cho họ biết về Cha là Đức Chúa Trời ra sao? Lời Chúa ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Dìu Dắt Tôi – He Leadeth Me

Tựa đề: Ngài Dìu Dắt Tôi Nguyên tác: He Leadeth Me Lời: Joseph H. Gilmore Nhạc: William B. Bradbury Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 271 [divide style="2"] [one_half] He Leadeth Me1. He leadeth me, O blessed thought!O words with heav’nly comfort fraught!Whate’er I do, where’er I beStill ’tis God’s hand that leadeth me.Refrain:He leadeth me, He leadeth me,By His own hand He leadeth me;His ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top