Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » April (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016 A-ghê 1:7-9Sự Thờ Phượng Chúa Vui Lòng “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng Danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 9, Chúa đã làm điều gì để dân chúng biết Ngài không hài lòng về họ? Trong câu 8, Chúa vui lòng và Danh Ngài tôn cao khi dân chúng làm điều gì? Tại sao? Chúng ta thờ phượng Chúa như ...

Read more

Ngày An Nghỉ Bất Tận

Vẫn còn một ngày sa-bát an nghỉ cho dân của Ðức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 4:9) Trên thiên đàng, tình trạng của người tin Chúa sẽ khác với hiện trạng dưới đất nầy biết chừng nào! Người sinh ra trên đất phải chịu lao nhọc, khổ sở, nhưng trong xứ bất diệt ấy, không ai biết mệt nhọc là gì. Trong đời nầy, người tín hữu muốn sốt sắng phục vụ Chúa, nhưng cảm thấy sức lực và lòng sốt sắng không cân bằng, nên luôn luôn k ...

Read more

Tường Lưu: Ngã Lòng

Ngã Lòng Giữa đường dân sự ngã lòng. (Dân Số Ký 21:4) Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? (Giăng 6:67) Giữa đường, dân sự ngã lòng Ngã lòng! Chẳng có ai không trên đời. *** Ngã lòng, vốn dĩ rất... người Ðường đời đâu phải gió xuôi, thuận buồm! Gặp hồi hoạn nạn, lòng buồn Buồn nhiều, nản chí... giữa đường bỏ ngang. Dặm trường ngàn nỗi quan san Băng rừng, vượt suối, gian nan trăm chiều... Khó khăn, vất vả bao ...

Read more

Tình Yêu Chúa Chữa Lành

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016 A-ghê 1:3-8Phương Cách Phục Vụ “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình” (A-ghê 1:4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “xem xét đường lối mình” có nghĩa gì? Khi Chúa phán “các ngươi khá xem xét đường lối mình,” Chúa muốn dân Ngài làm điều gì? Tại sao? Ch ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mười Lăm Phút

Tựa đề: Mười Lăm Phút Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Mười Lăm Phút và nút play để nghe bài giảng.  ...

Read more

Thánh Ca: Gặp Được Thiết Hữu

Tựa đề: Gặp Được Thiết Hữu Nguyên tác: I've Found a Friend. Oh, Such a Friend Lời: James G. Small (1817-1888) Nhạc: George C. Steb­bins (1878) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 206 [divide style="2"] [one_half] I've Found a Friend. Oh, Such a Friend 1. I’ve found a Friend, O such a friend! He loved me ere I knew Him;He drew me with the cords of love, and thus He bound me to Him;And round my hear ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016 Thi Thiên 139:19-24 Chúa Là Thánh “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (câu 23, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa có chấp nhận tội lỗi không, vì sao? Có phải Vua Đa-vít căm ghét vì lý do cá nhân không? Ông xin Chúa những điều gì? Bạn học được gì qua ...

Read more

W.A. Mozart: Great Mass in C minor (K427)

Great Mass in C Minor Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Great Mass in C Minor (Große Messe in c-Moll) là một tác phẩm thánh nhạc do Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác.  Đây là một trong hai tác phẩm lớn mà Mozart chưa hoàn tất trước khi ông qua đời vào năm 1791.  Một tác phẩm khác mà Mozart cũng viết dở dang là Requiem Mass. Thể loại Mass (Thánh Lễ) là một thể loại thánh nhạc được dùng trong các nhà thờ Tin ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top