Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » April

Ba Mươi Tháng Tư

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    04/21/2015 Ba Mươi Tháng Tư 04/14/2015 Đức Tin 04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu ...

Read more

Thánh Ca: Tin Cậy Chúa Jesus

Tựa đề: Tin Cậy Chúa Jesus Nguyên tác: 'Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời: Lousia M. R. Stead (1850-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 268 [divide style="2"] [one_half] 'Tis So Sweet to Trust in Jesus1. ’Tis so sweet to trust in Jesus,And to take Him at His Word;Just to rest upon His promise,And to know, “Thus says the Lord!”RefrainJesus, Jes ...

Read more

You Brought Us Out

...

Read more

Thánh Ca Hòa Lan

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016 Công Vụ 10:9-23aKhông Sạch Mà Sạch! “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã thấy gì trong khải tượng? Lời nào được phán với ông đến ba lần? Làm thế nào ông Phi-e-rơ có thể hiểu khải tượng và đáp ứng tích cực theo ý muốn của Chúa? Bạn học được gì từ nếp sống của ông Phi-e-rơ? Sứ đồ Phi-e-rơ đang cầu n ...

Read more

Greatest Man

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016 Công Vụ 10:1-8Sự Cứu Rỗi trong Đấng Christ “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Cọt-nây là ai? Đức Chúa Trời nhận thấy ông là người như thế nào? Tại sao Chúa muốn ông đi tìm ông Si-môn Phi-e-rơ? Bạn được nhắc nhở điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Ông Cọt-n ...

Read more

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top