Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » March

Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 02

    Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Trại Phục Sinh - Hamburg, Đức Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh - Hội Thánh Hà Nội Ca Đoàn Hội Thánh Hà Nội Quang Cảnh Lễ Thương Khó - Hội Thánh Hà Nội Cầu Nguyện - Hội Thánh Hà Nội Dự Tiệc Thánh - Hội Thánh Hà Nội Dự Tiệc Thánh - Hội T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016 Công Vụ 9:10-19aRa Khỏi Vùng An Toàn “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa” (câu 10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sai phái ông A-na-nia làm điều gì? Bạn học gì ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:18-23

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 18:18-23 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải dời nhà thường xuyên, bạn cảm thấy thế nào? Động lực nào khiến bạn chấp nhận điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Rời Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đi đâu? Cùng đi với Sứ đồ Phao-lô là ai (18:18)? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì trước khi khởi hành? Trên đường đi, họ đã ghé nơi nào? Ai đã ở lại? Trong thời gian ngắn tại đó, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (18:19)?  Theo bạn tại ...

Read more

Thánh Ca: Vì Giê-xu Sống (Spanish)

...

Read more

Phục Sinh

Nguyên tác: Phục Sinh Sáng tác: Nguyên Kha Trình bày: Nguyên Kha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016 Công Vụ 9:1-9Sống Yêu Thương và Rộng Lượng “Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi gặp Chúa, ông Sau-lơ là người thế nào? Ông gặp Chúa ra sao? Cách Chúa đối diện với ông Sau-lơ cho thấy bản tính nào của Ngài? Bạn sống thế nào để phản ánh những bản tính của Cha trên trời? Câu 1-2 ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 01

          Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Đà Nẵng Ca Đoàn Phụ Nữ - Hội Thánh Đà Nẵng Ca Đoàn Thanh Niên - Hội Thánh Đà Nẵng Ca Đoàn Tráng Niên -  Hội Thánh Đà Nẵng Ban Hát Nhi Đồng - Hội Thánh Đà Nẵng Ban Hát Thiếu Nhi - Hội Thánh Đà Nẵng Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Đà Nẵng     Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Cầu Nguyện - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Mừng Chúa Phục Sin ...

Read more

Jesus – Đấng Phục Sinh

...

Read more

Ngài Nâng Tôi Lên

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top