Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 7)

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 10

         Hội Thánh Gia Định - Dự Tiệc Thánh cuối năm Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Gia Định - Tôn Vinh Chúa     Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cảm ơn các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2016 Sáng Thế Ký 50:15-21Bài Học Tha Thứ từ Ông Giô-sép “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người" (Sáng Thế Ký 50:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép đã nhận biết Chúa như thế nào trong câu 19? Ông nhìn thấy điều gì khi người khác làm ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:35-40

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 16:35-40 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải đối diện với thật nhiều khó khăn?  Bạn đã phản ứng như thế nào?  Sau khi vượt qua những khó khăn, bạn đã làm gì? Kinh nghiệm của bạn có giúp ích gì cho những người khác trong hoàn cảnh tương tự? Câu Hỏi Thảo Luận Sáng hôm sau, chuyện gì đã xảy ra (16:35)? Người cai ngục cho biết điều gì (16:36)? Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào (16:3 ...

Read more

Tìm Về Bên Cha

...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 9

      Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Khúc ca xuân - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Múa quạt - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ "Múa nón" - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Kịch - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Độc tấu guitar - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Cùng ca ngợi Chúa - Hội Thánh Baptist Thanh Lễ Thờ phượng Chúa - Hội Thánh Berlin Cầu nguyện - Hội Thánh Berlin Hội Thánh Berlin Hội Thánh Giám Lý Pomona Ban hát Hội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2016 Giô-suê 1:1-9Năm Mới Thịnh Vượng và Thành Công “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8 BTT). “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 8

      Thiệp mời - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Ban Thiếu Nhi - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Tam ca - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Khúc ca mừng xuân - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia - Ăn tết Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia - Vui xuân Hội Thánh Baptist Riverdale - Thờ phượng Chúa ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 16

Đây là một Hội Thánh với một khát vọng chinh phục Chúng ta được kể rằng chính tại An-ti-ốt, lần đầu tiên các tín đồ được gọi là Cơ Đốc nhân (Công Vụ 11 :26). Điều nầy có một ý nghĩa rất quan trọng. Bạn sẽ thấy là họ không tự gọi mình là Cơ Đốc nhân. Những người khác đã gọi họ như vậy. Đó là một biệt danh. Chắc chắn biệt danh nầy đã dựa theo cách gọi phổ thông “người nhà” của Hoàng Đế. Những người nầy đã đượ ...

Read more

Chúa

...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 7

      Hội Thánh North Holloywood - Chủ đề cho năm mới Hội Thánh North Holloywood - Cầu nguyện cho Ban Chấp Hành (2016) Hội Thánh North Holloywood - Tam ca thiếu nhi Hội Thánh North Holloywood - Múa quạt Hội Thánh North Holloywood   Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim Ban Phụ Nữ Hội Thánh Giám Lý Anaheim và Mục sư Quản Nhiệm   Ban Phụ Nữ Hội Thánh Hurlstone Baptist - Australia Gia đình Mục Sư Quản Nhi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top