Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 6)

Draw Me Close to You

...

Read more

Chúa Quá Yêu Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016 Thi Thiên 135:5-7Quyền Tể Trị của Chúa trong Thiên Nhiên “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì trong câu 5 khi đại từ “tôi” chuyển sang “chúng tôi”? Tiếp the ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 12

                Hội Thánh Phan Thiết Hội Thánh Phan Thiết - Thờ Phượng Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa   Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa Hội Thánh Phan Thiết - Tôn Vinh Chúa   Hội Thánh Stuttgart - Ăn Tết Hội Thánh Phan Thiết - Ăn Tết Hội Thánh Ph ...

Read more

Ý Nghĩa Cuộc Sống

...

Read more

Reo Vang Hòa Ca

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the earth ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016 Gióp 42:1-10Bài Học Tha Thứ từ Ông Gióp “Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước” (Gióp 42:10). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Gióp ra sao khi ông gặp Chúa? Chúa đã phán gì với ông Ê-li-pha? Các yếu tố quan trọng nào cần có để được tha thứ? Sự c ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:18-29 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2 2:18-29 Thư Gởi Cho Hội ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 11

Hội Thánh Giám Lý San Diego - Vui xuân Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng - Lễ 1 Hội Thánh Giám Lý San Diego - Dự Tiệc Thánh cuối năm Hội Thánh chúc mừng 22 tín hữu thượng thọ trên 80 tuổi Thiếu nhi chúc Tết Hội Thánh Giám Lý San Diego - Văn nghệ Tết Múa - Thiếu Niên và Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý San Diego Đón Xuân - Ban Tráng Niên Hội Thánh Giám Lý San Diego Hội Thánh Giám Lý San Diego - Ăn Tết Hội Thánh Giám Lý Sa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2016 II Sa-mu-ên 13:20-39Một Cuộc Báo Thù “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai; nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời...” (Rô-ma 12:19a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-sa-lôm đã làm gì khi em mình bị gian hiếp? Để có thể giết được ông Am-nôn, ông Áp-sa-lôm đã phải chuẩn bị điều gì? Điều này cho thấy gì về tấm lòng hận thù của con người? Bạn có đang gi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top