Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016 II Các Vua 25:22-29Chút Hy Vọng Le Lói “Năm thứ ba mươi bảy từ khi Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, phải giam, ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Ê-vinh-mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, ra khỏi ngục” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn, tình hình đất nước và dân còn sót lại như thế nào? Phần cuối sách từ câu 27 t ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 17:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị vu khống không?  Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi rời thành Phi-líp, Phao-lô và Si-la đi đâu (17:1)?  Theo thông lệ, Phao-lô đã làm gì?  Ông đã làm như vậy trong bao lâu (17:2)? Phao-lô đã giới thiệu Đức Chúa Jesus là ai? Ông đã dùng tài liệu nào để giới thiệu Đức Chúa Jesus cho công chúng ...

Read more

Thánh Ca: Nghe Tiếng Chúa Tuyên – Draw Me Nearer

Tựa đề: Nghe Tiếng Giê-xu Tuyên Nguyên tác: Draw Me Nearer Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: William H. Doane Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 241 [divide style="2"] [one_half] Draw Me Nearer 1. I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice, And it told Thy love to me; But I long to rise in the arms of faith And be closer drawn to Thee. Refrain: Draw me nearer, nearer blessed Lord, To the cross where Tho ...

Read more

Piano: Boogie Style

...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 51 (Spanish)

...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Người Bạn Chân Thật

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016   II Các Vua 24:18-25:21 Nghiêm Khắc Sửa Phạt “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia cai trị đất nước như thế nào? Quân Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem trong bao lâu? Kết quả như thế nào? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời để cho Ba-by-lôn bắt vua quan và người Giu-đa làm phu tù? ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 17

Chương 3: Phương Thức Truyền Sứ Điệp Của Họ Trong giai đoạn hiện nay, khi có nhiều tranh luận về vấn đề truyền giảng, thật tuyệt vời nếu chúng ta có dịp hỏi những Cơ Đốc nhân đầu tiên một số vấn đề đã làm chúng ta bối rối. Phẩm chất trong đời sống cá nhân và trong cộng đồng của họ chứa đựng một minh chứng hùng hồn về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ; họ thực sự biết trình bày như thế nào khi người ta hỏ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016 II Các Vua 24:8-17Y Như Lời Chúa Đã Phán “Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Những biến cố nào xảy ra trong thời Vua Giê-hô-gia-kin trị vì? Những tiên tri nào đã báo trướ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016 II Các Vua 24:1-7Kết Cuộc của Sự Gian Ác “… lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra; vì người đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy huyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Giê-rê-mi chương 26 và 36 ghi lại những việc gớm ghiếc nào Vua Giê-hô-gia-kim đã làm? Đến thời điểm, Đức Giê-hô-va đã trừng phạt tội lỗi gian ác của vua như thế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top