Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 4)

Vài Nhận Xét Về Israel Từ Việt Nam

...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 6

Chương 6 Khởi Đầu Chức Vụ Đức Chúa Jesus độ 30 tuổi khi Ngài khởi đầu chức vụ. [1] Một ngày nọ, John thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian! Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’  Tôi vốn không biết Ngài. Tôi đã đến làm báp-têm bằng nước, để công bố Ngài cho dân Israel. ...

Read more

J. S. Bach: Thi Thiên 51 (BWV 1083)

...

Read more

For Every Mountain

Nguyên tác: For Every Mountain Sáng tác: Kurt Carr Trinh bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] For Every Mountain I've got so much to thank God for So many wonderful blessings and So many open doors A brand new mercy Along with each new day That's why I praise You For this I give You praise. For waking me up this morning That's why I praise You For sending me on my way That's why I praise You Fo ...

Read more

Khi Có Giê-xu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016 Giăng 7:1-13Thì Giờ Ta Chưa Đến “Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng: Thì giờ Ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các em của Chúa thúc giục Ngài về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Lều Tạm? Chúa trả lời với các em Ngài thế nào? Câu trả lời của Chúa dạy chúng ta bài học gì trong cuộc sống theo Ngài? Lễ Lều Tạm là một trong ba lễ ...

Read more

Thánh Ca: Amazing Grace – Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 3:1-6 – Phần 1

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2 2:18-29 Thư Gởi Cho Hội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016 Giăng 7:1-13Lễ Nghi Nhưng Không Gặp Chúa “Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng và các em của Chúa có những nhận định khác nhau nào về Ngài? Cùng hướng về một kỳ lễ nhưng trong lòng họ thì thế nào? Những trường hợp nào cho thấy chúng ta chỉ chú ...

Read more

Chúa Hằng Chăm Nom Tôi

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top