Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 3)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 18

Bạn nói về điều gì? Biết rằng họ có một chủ đề để công bố, nhưng động lực chính là gì? Đây là một câu hỏi phù hợp trong một thời đại khi những người nói về đức tin thay đổi rất nhiều trong những điều họ nói. Tôi thấy một số đông đã nhấn mạnh đến “kinh nghiệm của tôi về Đức Chúa Trời”. Điều nầy có lẽ vừa dại dột, vừa gây khó chịu. Dại dột bởi vì kinh nghiệm của con người khác nhau rất nhiều. Gây khó chịu bởi ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 7

Chương 7 Đức Chúa Jesus Thanh Tẩy Đền Thờ Lễ Vượt Qua của người Do Thái gần đến, Đức Chúa Jesus lên thành Jerusalem.  Tại đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu; cũng có những người đổi tiền đặt bàn ngồi tại đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ; luôn cả chiên và bò nữa. Ngài vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ.  Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ ...

Read more

Tìm Về Bên Giê-xu

Nguyên tác: Tìm Về Bên Giê-xu Nhạc và lời: Nguyễn Tiến Trình bày: Trương Kiều Diễm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016 Giăng 7:19-24Đừng Xét Đoán Theo Bề Ngoài “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói những người Giu-đa không tuân giữ Luật Pháp Môi-se? Chúa trả lời cho việc họ vu khống Ngài bị quỷ ám bằng so sánh nào? Cho biết ý nghĩa của lời dạy “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình”? Chú ...

Read more

Vườn Của Vua

Vườn của vua (Nê-hê-mi 3:15) Việc Nê-hê-mi viết về vườn của vua nhắc cho chúng ta vườn Địa Đàng mà Vua của các vua đã lập cho A-đam. Tội lỗi đã phá hủy hoàn toàn nơi cư ngụ xinh đẹp và phước hạnh đó, khiến dòng dõi loài người phải lao động vất vả, nhưng đất mọc đầy gai gốc và chà chôm. Hỡi linh hồn ta, hãy nhớ lại câu chuyện về sự sa ngã, vì đó chính là sự sa ngã của ngươi. Hãy than khóc, vì Chúa của tình t ...

Read more

Thánh Ca: Pass Me Not, O Gentle Savior

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016 Giăng 7:14-18Đạo Lý Đến từ Đức Chúa Trời “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta nói theo ý Ta” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nghe Chúa giảng, những người Giu-đa nói Chúa “chưa từng học, làm sao biết Kinh Thánh?” Chúa trả lời cho họ thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt một bài giảng đúng theo ...

Read more

Ngài Là Muôn Nhu Cầu Của Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016 Thi Thiên 135:8-14Quyền Tể Trị của Chúa trong Lịch Sử “Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài” (câu 14 BTT). “Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài, và thương xót các đầy tớ Ngài” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhắc lại những biến cố lịch sử nào của người Ít-ra-ên để cho thấy quyền tể trị của Chúa trên dòng lịch sử dân Ngài? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top