Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February (Page 2)

Chúa Xuân Đã Về

...

Read more

Tiểu Sử: Nhạc Sĩ Philip Paul Bliss (1838-1876)

Philip Paul Bliss (1838-1876) Philip Paul Bliss là một nhạc sĩ, một nhạc trưởng, và là một ca sĩ hát thánh ca cho các chương trình truyền giảng của nhà truyền giảng Dwight L. Moody. Philip Paul Bliss cũng là tác giả của rất nhiều thánh ca nổi tiếng, trong số đó có Almost Persuaded, Hallelujah, What a Saviour!, Let the Lower Lights Be Burning (Hãy Chiếu Giống Hải Đăng), Wonderful Words of Life (Lời Dịu Dàng) ...

Read more

Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016 Giô-na 3:5-10Ăn Năn “Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (câu 10 BTT). “Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó” (c ...

Read more

Tình Chúa Cao Vời

...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 9

Chương 9 Chúa Chữa Lành Con Một Vị Quan Trên đường trở về Galilee, Đức Chúa Jesus ghé lại Cana, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Tại đó có một quan trong hoàng triều; vị quan này có một con trai bị bịnh, đang nằm tại Capernaum. Khi vị quan nghe Ðức Chúa Jesus đã rời Judea trở về Galilee, ông đi đón Ngài và khẩn khoản mời Ngài xuống chữa bịnh cho con ông, vì nó sắp chết. Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016 Giô-na 3:1-4Chỉ Một Phần “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh sứ điệp Chúa truyền trong Giô-na 1:1-2 với sứ điệp Tiên tri Giô-na rao giảng tro ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 8

Chương 8 Chúa Trò Chuyện Với Một Phụ Nữ Samarian Khi nghe tin John bị tù, Đức Chúa Jesus rời Judea, trở về Galilee.  Ngài phải đi qua Samaria.  Ngài đến một thành trong vùng Samaria tên là Sychar, gần cánh đồng mà Jacob đã cho con trai ông là Joseph.  Tại đó có cái giếng của Jacob. Vì đi đường mệt mỏi nên Ðức Chúa Jesus ngồi nghỉ bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một phụ nữ người Samaria đế ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:10-15

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 17:10-15 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ công việc bạn đang làm tại một nơi bị gián đoạn ngoài ý muốn của bạn?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Các tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gì (17:10)?  Việc Phao-lô và Si-la rời Tê-sa-lô-ni-ca có phải là một hành động nhút nhát và thiếu đức tin hay không?  Xin xem thêm Ma-thi-ơ 10:16. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại Bê-rê?  Phản ứng của những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016 Giăng 7:25-36Sứ Mệnh của Chúa Giê-xu “Ta đã đến chẳng phải tự Ta, nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta đến” (câu 28, 29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, người dân Giê-ru-sa-lem bàn tán nhau thế nào? Chúa bày tỏ sứ mệnh của Chúa ra sao? Tại sao họ không hiểu mà còn tìm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top