Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » February

Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Jesus

...

Read more

Kiến Thức Kinh Thánh: Chàng Rể

Lời Ban Biên Tập Tháng Hai năm 2016 có một tuần khá đặc biệt. Thứ Hai ngày 8/2/2016 là ngày Mồng Một Tết, thứ Tư ngày 10/2/2016 là Lễ Tro, và Chúa Nhật 14/2/2016 là ngày Valentine. Tết khởi đầu cho mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa cưới. Lễ Tro là ngày khởi đầu mùa tưởng niệm Đức Chúa Jesus chịu thống khổ và hy sinh. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây về Chàng Rể, một trong những danh hiệu của Đức Chúa Jesus. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016 Giô-na 4:1-3Khi Kết Quả Không Như Mong Đợi “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na cầu xin Chúa điều gì? Tiên tri Ê-li cầu xin Chúa điều gì? Theo bạn, nguyên nhân nào khiến hai vị tiên tri cầu xin Chúa như vậy? Bạn áp dụng bài học này trong công tác chứng đạo như thế nào? Th ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Sức Mạnh

...

Read more

Thi Thiên 42 – Hội Thánh Hòa Lan

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016 Thi Thiên 135:15-21Hãy Nương Cậy Đức Giê-hô-va “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc điểm của hình tượng các Dân Ngoại là gì? Người tạo ra hình tượng và nhờ cậy hình tượng sẽ như thế nào? Ngày nay chúng ta có thể có những thần tượng nào trong đời sống? Làm thế nào để dẹp bỏ thần tượng để hết lòng nương cậy C ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 11

Chương 11 Chúa Trở Lại Jerusalem Sau những việc đó, có một ngày lễ của dân Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Jerusalem. Lúc đó, tại Cổng Chiên ở Jerusalem có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethzatha; hồ có năm vòm cung. Có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt tại đây. Những người này ở đó chờ nước động, vì họ tin rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khiến nước đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016   Giô-na 4:1-3 Đấng Thương Xót “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa không giáng họa cho Ni-ni-ve thì Tiên tri Giô-na có phản ứng và thái độ ra sao? Trong lời cầu nguyện của mình, Tiên tri Giô-na đã phơi bày lý do thật sự khiến ông bỏ trốn đi Ta-rê-si là gì? Chúa ...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 10

Chương 10 Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám Đức Chúa Jesus đi xuống Capernaum - một thành trong miền Galilee - và giảng dạy trong ngày sa-bát.  Họ kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Lúc ấy, trong hội đường có một người bị tà linh ám hại, người ấy la lớn: “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Nazareth! Tôi biết Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để tiêu diệt ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 3:1-6 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2 2:18-29 Thư Gởi Cho Hội ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top