Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » January

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016 Thi Thiên 134:1-3Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi ai hãy đưa tay hướng về nơi thánh mà chúc tụng Đức Giê-hô-va? Câu 3 cho biết nguồn của phước hạnh từ đâu và được ban cho những ai? Ngày nay chúng ta cần chúc tụng Chúa khi nào? Thi Thiên 120 đến 134 có tựa là “Bài ca đi lên từng ...

Read more

Hát Xuân

Tựa đề: Hát Xuân Sáng tác: David Đông Trình bày: Xuân Trường ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016 Giô-na 3:1-4Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm? “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi” (Giô-na 3:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh mệnh lệnh của Chúa truyền cho ông Giô-na lần thứ nhất (Giô-na 1:1-2) và lần thứ hai (Giô-na 3:1-2). Tiên tri Giô-na đã giảng sứ điệp gì? ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:12-17 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1 2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2 Thư Viện Tin Lành (2016 ...

Read more

Thánh Ca: Come Christians Join to Sing

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2016 Giô-na 2:8-11Được Cứu “Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Bạn thường cảm tạ Chúa về điều gì, và hứa nguyện với Ngài thế nào? Sau khi thừa nhận sự vô vọng của mìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2016 Giô-na 2:1-7 Lời Cầu Nguyện Nơi Sâu Thẳm  “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi Thiên 139:7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na mô tả ông bị Chúa sửa phạt như thế nào? Trong nơi gần như tuyệt vọng, Tiên tri Giô-na tin quyết Chúa sẽ làm gì cho ông? Bạn thấy gì về ơn l ...

Read more

Thánh Ca: Praise to The Lord The Almighty

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:16-24

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 16:16-24 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ một người thù ghét bạn đã làm một điều gì đó dường như để giúp bạn?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Những nhà truyền giáo đi đâu?  Họ gặp ai?  Người này có đặc điểm gì (16:16)?  Người này đã làm gì (16:17)?  Người này đã làm điều này trong bao lâu?  Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (16:18)?   Vì sao những người hầ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top