Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 12

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 12

TanThach_01Chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Tân Thạch

BinhThuan_10Hội Thánh Bình Thuận

BinhThuan_03Hội Thánh Bình Thuận

BinhThuan_05Chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh

BinhThuan_08
Chuẩn bị cho chương trình Giáng Sinh tại Bình Thuận

BinhThuan_11Trước giờ khai mạc

BinhThuan_01
Đến giờ khai mạc

BinhThuan_02Quang cảnh lễ Giáng Sinh tại Bình Thuận

BinhThuan_07Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Bình Thuận

 ToHienThanh_01

Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Tô Hiến Thành, Sài Gòn

ThuanMy_01Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Thuận Mỹ, Long An

ThuanAn_BinhDuong_01Chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh tại Thuận An, Bình Dương

VinhPhuoc_02Thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Vĩnh Phước, Nha Trang

LongHau_04Chương trình Giáng Sinh cho công nhân tại nhà máy dệt Long Hậu, Long An

LongHau_03Quang cảnh lễ Giáng Sinh tại Long Hậu, Long An

LongHau_01Lắng nghe thánh ca Giáng Sinh

LongHau_02Tin nhận Chúa tại khu công nghiệp Long Hậu, Long An

LongHau_12Chương trình Giáng Sinh cho dân làng Long Hậu, Long An

LongHau_11Quang cảnh lễ Giáng Sinh tại Long Hậu, Long An

LongHau_13Thánh nhạc Giáng Sinh

CayTruong_01Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Cây Trường

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top