Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 11

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 11

STHV_01Chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng – San Jose

STHV_02
Ban hát Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng

STHV_07
Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng – Múa

STHV_05
Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng – Câu chuyện giáng sinh

STHV_10
Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng – Ban hát Tráng Niên

PhanRang_11
Hội Thánh Phan Rang – Chuẩn bị Giáng Sinh

PhanRang_09
Hội Thánh Phan Rang – Quang cảnh dự lễ Giáng Sinh

PhanRang_05
Hội Thánh Phan Rang – Ban hát sắc tộc Chàm

PhanRang_06
Hội Thánh Phan Rang – Ban hát

PhanRang_04
Hội Thánh Phan Rang – Ban hát

 PhanRang_07

Hội Thánh Phan Rang – Ca đoàn

PhanRang_03

Hội Thánh Phan Rang – Ca đoàn

PhanRang_02
Hội Thánh Phan Rang – Ca đoàn

 Mannheim_01

Hội Thánh Mannheim tại Đức mừng Chúa giáng sinh

 Mannheim_04

Hội Thánh Mannheim – Ban hát Phụ Nữ

Mannheim_02
Hội Thánh Mannheim – Cùng tôn ngợi Chúa

 Mannheim_05

Hội Thánh Mannheim – Cầu nguyện

Mannheim_06
Tín hữu tại Hội Thánh Mannheim

 

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top