Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 10

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 10

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 10

VPC_02Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California kỷ niệm Chúa giáng sinh.

VPC_05Ban hát nam nữ giới Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_07Ban hướng dẫn hát thờ phượng tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_06Ca đoàn Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_20Tốp ca Ban Thanh Niên Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_19Quang cảnh Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California kỷ niệm Chúa giáng sinh

VPC_16Ban Tráng Niên Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_15Cầu nguyện – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

VPC_04Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California kỷ niệm Chúa giáng sinh.

VPC_22Tiệc mừng Giáng Sinh – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

PLeiku_01Mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Pleiku

PLeiku_02Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Pleiku

QuyNhon_01
Kỷ niệm Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Quy Nhơn

QuyNhon_02Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Quy Nhơn

TanPhu_SaiGon_01Hội Thánh Tân Phú kỷ niệm Chúa giáng sinh

TanPhu_SaiGon_02Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Tân Phú

ThanhHoa_Longan_01Chương trình giáng sinh tại Thạnh Hóa, Long An

ThanhHoa_Longan_02Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Thạnh Hóa, Long An

Bru_01   Tín hữu sắc tộc Bru đi dự lễ Giáng Sinh

Bru_KheSanh__04Tín hữu Hội Thánh Bru dự lễ Giáng Sinh

Bru_KheSanh__01Hội Thánh Bru mừng Chúa giáng sinh

Bru_10Hội Thánh Bru hát thờ phượng Chúa

Bru_KheSanh__02Thiếu nhi Hội Thánh Bru dự tiệc Giáng Sinh

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top