Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 9

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 9

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 9

CanTho_06
Ca đoàn Phụ Nữ Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_03Ban hát Nhi Đồng Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_04Ban hát Thiếu Niên Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_05Ban hát Tráng Niên Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_07Ban hát Thanh Niên Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_10Ban hát Trung Niên Hội Thánh Cần Thơ

 Hanoi_01Mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_04Chào mừng quan khách dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_06Quang cảnh lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_05
Hướng dẫn hát thờ phượng trong đêm Giáng Sinh tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_07Vũ khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_10Múa quạt – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_09Múa quạt – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_11Ban hát nữ – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_19Ban Thiếu Niên – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_21Ban hát Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_28

Ban nhạc Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_22Cùng hát mừng Chúa giáng sinh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_MuaQuatMúa quạt – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_Kids_01Thiếu nhi Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_NgoiSaoNgôi sao giáng sinh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_13Thân hữu đến với Chúa – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_14Thân hữu tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_25Thân hữu tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_15Cầu nguyện tin Chúa

Hanoi_16Thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Hanoi_26Hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Hanoi_18Cầu nguyện cho thân hữu

Hanoi_17Món quà Giáng Sinh 2015 tại Hội Thánh Hà Nội

 

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top