Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 8

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 8

Where_04
Hội thánh chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh

Where_03
Lời mời dự lễ Giáng Sinh

Where_05
Cầu nguyện tin nhận Chúa trong đêm Giáng Sinh

Nga_03
Một điểm nhóm của Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow kỷ niệm Chúa giáng sinh

Nga_04Chia sẻ Lời Chúa – Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow

Nga_02Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại một điểm nhóm của Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow

Nga_01Hướng dẫn thân hữu cầu nguyên tin Chúa tại Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow

AnLacTay_SocTrangChương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Xuân Hòa – Hội Thánh An Lạc Tây

AnLacTay_SocTrang_02Thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa tại Xuân Hòa

AnLacTay_02Thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh An Lạc Tây

AnTrung_01Chương trình Giáng Sinh tại Hội Thánh An Trung

AnTrung_02Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh An Trung

BauSe_HamHiep_01Quang cảnh dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Bầu Sê – Hàm Hiệp

BauSe_HamHiep_02Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Bầu Sê – Hàm Hiệp

TruongXuan_TamKy_03Ban hát Hội Thánh Trường Xuân, Tam Kỳ

TruongXuan_TamKy_02Múa nón – Hội Thánh Trường Xuân, Tam Kỳ

TruongXuan_TamKy_01Quang cảnh dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Trường Xuân, Tam Kỳ

TruongXuan_TamKy_04Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Trường Xuân, Tam Kỳ

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top