Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 7

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 7

LongAn_01Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh tại Long An

NorthAtlanta_03Chương trình kỷ niệm Giáng Sing tại Hội Thánh North Atlanta

NorthAtlanta_02Ban Thiếu Nhi Hội Thánh North Atlanta

NorthAtlanta_01Ban hát Hội Thánh North Atlanta

AnSuong_03 Ban hát Hội Thánh An Sương

AnSuong_01Lễ ký niệm Chúa giáng sinh tại Hội Thánh An Sương

AnSuong_04Hội Thánh An Sương – Múa quạt

Vientian_01Chuẩn bị Giáng Sinh tại Hội Thánh Vientiane, Lào

QuangXuong_ThanhHoa_01Ban hát Hội Thánh Quảng Xương- Thanh Hóa

QuangXuong_ThanhHoa_02Mừng Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Quảng Xương- Thanh Hóa

THT_01Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Tô Hiến Thành

THT_02Thiếu nhi đến với Chúa tại Hội Thánh Tô Hiến Thành

BinhAn_LaiChau_05Hội Thánh Bình An, Lai Châu – Tín hữu đi dự lễ Giáng Sinh

BinhAn_LaiChau_10Ban hát thiếu niên Hội Thánh Bình An, Lai Châu

BinhAn_LaiChau_12Ban hát nữ Hội Thánh Bình An, Lai Châu

BinhAn_LaiChau_07Tín hữu Hội Thánh Bình An, Lai Châu

BinhAn_LaiChau_08Lễ giáng sinh tại Hội Thánh Bình An, Lai Châu

BinhAn_LaiChau_03Mừng đón Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Bình An, Lai Châu

 

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top