Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 6

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 6

          ST_10Hội  Thánh Minh Lương chuẩn bị truyền giảng Giáng Sinh

ST_00
Hội  Thánh Minh Lương: Chương trình truyển giảng Tình Yêu Giáng Thế

ST_02
Hội  Thánh Minh Lương – Quang cảnh lúc khai mạc

ST_04Hội  Thánh Minh Lương: Quang cảnh đêm truyền giảng

ST_03
Hội  Thánh Minh Lương: Quang cảnh đêm truyền giảng

ST_08
Hội  Thánh Minh Lương: Tôn vinh Chúa

ST_06
Hội  Thánh Minh Lương – Tôn vinh Chúa

ST_01
Hội  Thánh Minh Lương – Cầu nguyện tiếp nhận Chúa

CanTho_01 Hội  Thánh Cần Thơ kỷ niệm Chúa giáng sinh

CanTho_02Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội  Thánh Cần Thơ

HiepThanh_LongAn_01Mừng Chúa giáng sinh tại chi hội Hiệp Thạnh, Long An

HiepThanh_LongAn_02Cầu nguyện tin Chúa tại chi hội Hiệp Thạnh, Long An

KhuSau_03Kỷ niệm  Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Khu Sáu, Quy Nhơn

KhuSau_02Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Khu Sáu, Quy Nhơn

HoaMy_01Kỷ niệm Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Hòa Mỹ, Đà Nẵng

HoaMy_02Ca đoàn Hội Thánh Hòa Mỹ, Đà Nẵng

HoaMy_03Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Hòa Mỹ, Đà Nẵng

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top