Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 5

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 5

Singapore_01
Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Singgapore

Singapore_02Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Singgapore

 Charlotte_02

Hội Thánh Charlotte mừng Chúa giáng sinh

Charlotte_01Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng Hội Thánh Charlotte

Charlotte_03

Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Charlotte

Charlotte_04

Ban Thanh Tráng Hội Thánh Charlotte

TayNinh_01Hội Thánh Tây Ninh

TayNinh_02Hội Thánh Tây Ninh

TayNinh_03Đến với Chúa

TayNinh_04Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Tây Ninh

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top