Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 4

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 4

LindaVistaUMC_WesleyCa Đoàn Tráng Niên Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego tại Hội Thánh Linda Vista

LindaVistaUMC_PowayCa Đoàn Hội Thánh Poway tại Hội Thánh Linda Vista

LindaVistaUMC_BanHat Ban Hát Hội Thánh Linda Vista

GiaDinh_QuanKhachKhách dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_BanThieuNhiCa Đoàn Thiếu Nhi Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_BanThieuNienCa Đoàn Thiếu Niên Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_BanThanhNienCa Đoàn Thanh Niên Hội Thánh Gia Định

 GiaDinh_BanThanhTrangCa Đoàn Thanh Tráng Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_BanCaoNienCa Đoàn Cao Niên Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_CaDoan_BanNhacBan Nhạc Hội Thánh Gia Định

 GiaDinh_Mua_TinhYeuVoBienMúa Tình Yêu Vô Biên – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_TinChuaCầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Gia Định

DaNang_02Ca Đoàn Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_01Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Đà Nẵng

BauNgu_BinhThuan_01Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Bầu Ngữ – Bình Thuận

BauNgu_BinhThuan_02Ban Hát Nữ tại Hội Thánh Bầu Ngữ – Bình Thuận

BauNgu_BinhThuan_03Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Bầu Ngữ – Bình Thuận

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top