Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 1

Giáng Sinh Khắp Nơi (2015) – Phần 1

Lời Ban Biên Tập

Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng đăng trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những hình ảnh và video thích hợp.  Cầu xin Chúa ban bình an, niềm vui và phước hạnh cho gia đình của quý vị. 

Trong Chúa.

Ban Biên Tập

Wesley_01Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego: Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh.

 Wesley_04Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego: Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Wesley_05Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego: Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Hue_01Hội Thánh Huế: Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Hue_04Hội Thánh Huế: Chuẩn bị kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Kam BuotterCầu Nguyện tại Hội Thánh Kam Bouter

Hình Ảnh Giáng Sinh 2015
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top