Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » December (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015 Giô-na 2:8-11Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va “Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”(câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Tin rằng Chúa là Đấng giải cứu giúp bạn điều gì trong cuộc sống? Sau khi thừa nhận sự vô ...

Read more

Chủ Đề Sống Với Thánh Kinh Cho Năm 2016

Chủ Đề Sống Với Thánh Kinh 2016 Theo Gương Chúa Cứu Thế là chủ đề của Sống Với Thánh Kinh trong năm 2106.  Loạt bài học Kinh Thánh hằng ngày cho năm 2016 được biên soạn nhằm khuyến khích người tin Chúa sống theo gương của Đức Chúa Jesus.  Dưới đây là chủ đề của từng tháng. Tháng 1: Sống Có Mục Đích Tháng 2: Sống Tha Thứ Tháng 3: Sống Chịu Khổ Tháng 4: Sống Đắc Thắng Tháng 5: Sống Trong Sạch Tháng 6: Sống Ph ...

Read more

Mùa Tươi Sáng

...

Read more

O Holy Night

...

Read more

Little Drummer Boy – Jazz

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2015 Giô-na 2:1-7Lời Cầu Nguyện từ Nơi Sâu Thẳm “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã cầu nguyện thế nào trong bụng cá? Ông tin quyết Chúa sẽ làm gì cho ông? Chúa đã làm gì để cứu chuộc chúng ta? Tiên tri Giô-na bị ném xuống biển. Khi ...

Read more

Lời Khuyên Mời Cuối Năm

Vào ngày sau cùng, ngày trọng thể nhất của kỳ lễ, Ðức Chúa Jesus đứng dậy và lớn tiếng mời gọi: “Người nào khát hãy đến với Ta mà uống.” (Giăng 7:37) Lòng nhẫn nại đã được thể hiện toàn vẹn trong Chúa Jesus; do đó, đến ngày cuối cùng của kỳ lễ Ngài vẫn nài khuyên dân Do-thái, và thậm chí cho đến ngày cuối năm nầy Ngài vẫn nài khuyên chúng ta, và chờ đợi để thi ân cho chúng ta. Thái độ nhẫn nhục của Chúa Jes ...

Read more

Chúa Đến

...

Read more

He’s Got the Whole World in His Hands

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top