Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » December (Page 16)

Ding Dong Merrily On High

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015 Lu-ca 3:15-20Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành “Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa” (Lu-ca 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự rao truyền Tin Lành của Giăng Báp-tít, ông đã nói đến điều gì (câu 7, 17)? Hình ảnh lửa và nia giê lúa chỉ điều gì? Bạn trả lời ra sao khi có người nói: “Giảng Tin Lành thì không nên nói đến sự phán xét nơi hỏa ...

Read more

Chương Trình Ca Nhạc Giáng Sinh: O Come All Ye Faithful

Chương Trình Ca Nhạc Giáng Sinh: Oh, Come, All Ye Faithful Trình bày: Fountain View Academy [divide style="2"] Tiết Mục: 1. O Come All Ye Faithful - Hỡi Môn Đồ Trung Tín (0:00) 2. Wexford Carol (3:27) 3. In the First Light (9:00) 4. What Child Is This? (12:25) 5. Ding Dong Merrily on High (16:50) 6. How Great Our Joy (19:00) 7. It Came in the Midnight Clear - Thoạt Đến Đêm Nọ (20:00) 8. We Three Kings - Chú ...

Read more

Đêm Yêu Thương

...

Read more

Cảm Nhận

...

Read more

Joy to the World – Jazz

Tựa đề: Phước Cho Nhân Loại Nguyên tác: Joy to the World Kinh Thánh: Thi Thiên 98 Lời: Isaac Watts (1674 – 1748) Nhạc: Lowell Mason (1792 - 1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 54 [divide style="2"] [one_half] Joy to the World 1. Joy to the world! The Lord is come; Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing, And ...

Read more

The First Noel

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên Nguyên tác: The First Noel Nhạc và Lời: Dân Ca Anh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) Bài số 73 [divide style="2"] [one_half] The First Noel1. The first Noel the angel did sayWas to certain poor shepards in fields as they lay:In fields where they lay a keeping their sheepOn a cold winter's night that was so deep.Refrain:Noel Noel Noel NoelBorn is the King of Israel.2. They lo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015 Lu-ca 1:13-20Tin Mừng từ Thiên Thượng “Thiên sứ trả lời rằng: ‘Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này’” (Lu-ca 1:19). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái để báo tin mừng nào? Điều này cho thấy gì về tin mừng mà thiên sứ rao báo? Bạn đã đáp ứng như thế nào với Tin Mừng cứu rỗi từ thiên thượng? S ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top