Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » November (Page 6)

Thánh Ca: All Creatures of Our God and King

Tựa đề: Bốn Phương Một Nhà Nguyên tác: All Creatures of Our God and King Lời: Francis of Assisi (1225) Nhạc: Geistliche Kirchengesang (1623) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 19 [divide style="2"] [one_half] All Creatures of Our God and King1. All creatures of our God and King,lift up your voice and with us sing,O praise ye! Alleluia!O brother sun with golden beam,O sister moon with silver gleam! ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015 Giăng 5:40-47Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh “Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép,các ngươi há lại tin lời Ta sao?”(câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết lý do thứ ba khiến người Do Thái đánh mất sự sống? Tại sao Chúa Giê-xu nói chính ông Môi-se tố cáo những người Do Thái? Chúng ta áp dụng sự dạy dỗ này cho ngày nay như thế nào? Chúa Giê-xu đã nêu hai l ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chương Trình Của Chúa

Bài Giảng: Chương Trình Của Chúa Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 45 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Chương Trình Của Chúa và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hiến Cả Cho Ngài – I Surrender all

Tựa đề: I Surrender All Lời Việt: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 383 Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Trình bày: Oslo Gospel Choir - Na Uy [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to The ...

Read more

Oh How I Love The Name

...

Read more

Giây Phút Ngợi Ca

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2015 Thi Thiên 125:1-5Chúa Bảo Hộ Dân Ngài “Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bảo hộ những người nào? Những người đi theo đường cong quẹo thì sao? Người được Chúa bảo hộ nhận được gì? Bạn được khích lệ gì qua bài học hôm nay? Trong Thi Thiên 125, người Ít-ra-ên cùng nhau tôn cao ...

Read more

Chúa Gánh Thay Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015 Giăng 5:40-47Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang của Nhau “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (câu 44). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do thứ hai khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì (câu 43, 44)? “Chịu vinh hiển của nhau” có nghĩa là gì? Hậu quả sẽ ra sao? Bạn có c ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:15-17

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top