Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » November (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2015 II Các Vua 20:12-21Bài Học Để Nhìn Lại Mình “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi Thiên 116:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì với sứ giả của vua Ba-by-lôn? Việc làm đó sai trật như thế nào? Hậu quả ra sao? Tại đây bạn học được điều gì? Sự kiện Vua Ê-xê-chia được Chúa chữa lành đã loan truyền đến nhiều nơi, vì vậy đoàn s ...

Read more

Thi Thiên 1 – Guitar

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:21-28

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:21-28 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có kiên trì trong công việc của mình không?  Bao nhiêu lần bạn thất bại? Khi nào bạn thành công? Câu Hỏi Thảo Luận Sau một thời gian dài Phao-lô và Ba-na-ba thường xuyên đối diện với những chống đối bách hại tại những thành phố khác, công cuộc truyền giáo tại thành Đẹt-bơ đã diễn như thế nào (14:21)?  Sau đó, hai sứ đồ đã làm gì?  Tại sao họ trở lại nơi ...

Read more

Niềm Vui Mới

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015 II Các Vua 20:1-11Vì Danh Ngài “Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ Ta và Đa-vít, kẻ đầy tớ Ta, Ta sẽ bênh vực thành này” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị bệnh và biết mình sắp chết, Vua Ê-xê-chia đã làm gì? Bạn nghĩ gì về lời cầu nguyện và cách chọn lựa dấu hiệu của Vua Ê-xê-chia? Qua câu chuyện này, chúng ta học ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 9

Đây là một Hội Thánh mà mỗi tín hữu đều thi hành chức vụ Điều đầu tiên chúng ta ta học biết về việc thành lập Hội Thánh đáng chú ý nầy sẽ khiến chúng ta phải dừng lại trong đường hướng của mình. Không ai xem thành phố này là mục tiêu chính yếu cho việc phát triển Hội Thánh cả. Chẳng ai cử giáo sĩ đến đó. Việc xảy ra dường như do lỗi lầm! Sau cái chết của Ê-tiên, những người tin Chúa – là những người bình th ...

Read more

Tình Yêu Lớn Lao

...

Read more

Holy Thou Art God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015 II Các Vua 19:29-34Kết Cuộc của Vị Vua Kiêu Ngạo “San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn trở về, ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lạy tại trong chùa Nít-róc, thần của mình, thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm” (câu 36a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa qua Tiên tri Ê-sai đã phán với Vua Ê-xê-chia và đội quân của Vua San-chê-ríp thế nào (câu 29-34)? Lời ấy ứng nghiệm r ...

Read more

Người Anh Của Tôi

"Ta đã ... nhắc lên cao một Đấng lựa từ trong dân sự". (Thi-thiên 89:19) Tại sao Ðấng Christ lại được chọn từ trong dân sự? Lòng ta ơi, hãy nói đi, bởi vì những suy tư từ cõi lòng là tuyệt hay. Phải chăng, để Ngài có thể trở thành anh em với chúng ta trong mối liên hệ huyết thống phước hạnh? Ôi! Mối liên hệ như vậy giữa Ðấng Christ và người tin Chúa thật đẹp biết chừng nào! Người tin Chúa có thể nói: "Tôi c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top