Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » November

Nhạc Giáng Sinh – Flute

...

Read more

Đêm Hát Ca

...

Read more

Immanuel

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015 Giô-na 1:7-10Biết - Tin - Nói “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân người rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na trả lời câu hỏi của những thủy thủ như thế nào? Họ có phản ứng gì? So sánh sự nhận biết Chúa và lòng tin Chúa giữa Tiên tri Giô-na, các thủy thủ và chúng ta ngày na ...

Read more

Thánh Ca: Dâng Lời Cảm Tạ

Tựa đề: Dâng Lời Cảm Tạ Nguyên tác: Thanks to God for My Redeemer Lời: Carl E. Backstrom Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài Số 479 [divide style="2"] [one_half] Thanks to God for My Redeemer 1 Thanks to God for my Redeemer,Thanks for all Thou dost provide!Thanks for times now but a mem’ry,Thanks for Jesus by my side!Thanks for pleasant, balmy springtime,Thanks for dark ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bài Giảng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Diễn Giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa 9. CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt ...

Read more

Thánh Ca: We Will Glorify, O Worship the King

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015 Thi Thiên 126:5-6Hy Vọng về Tương Lai “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người gieo giống lại vừa đi vừa khóc? Họ gặp những khó khăn gì? Kết quả của người gieo giống là gì? Bạn được khích lệ như thế nào qua bài học này? Sau những niềm vui khôn xiết khi từ chốn lưu đày được trở về quê hư ...

Read more

Carol of the Bells – Cello

...

Read more

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tình Con, Tình Chúa ... Vô Biên Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:9-10) Chúa là tất cả của con Con yêu mến Chúa hết lòng, Chúa ơi! Con thưa với Chúa những lời Thành tâm, Chúa biết rõ rồi... lòng con. Trong đời, nhiều lúc mỏi mòn Tinh thần con xuống... theo dòng lệ rơi. Con luôn tìm đến Ngài thôi L ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top