Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » November

Nhạc Giáng Sinh – Flute

...

Read more

Đêm Hát Ca

...

Read more

Immanuel

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015 Giô-na 1:7-10Biết - Tin - Nói “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân người rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na trả lời câu hỏi của những thủy thủ như thế nào? Họ có phản ứng gì? So sánh sự nhận biết Chúa và lòng tin Chúa giữa Tiên tri Giô-na, các thủy thủ và chúng ta ngày na ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015 Thi Thiên 126:5-6Hy Vọng về Tương Lai “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người gieo giống lại vừa đi vừa khóc? Họ gặp những khó khăn gì? Kết quả của người gieo giống là gì? Bạn được khích lệ như thế nào qua bài học này? Sau những niềm vui khôn xiết khi từ chốn lưu đày được trở về quê hư ...

Read more

Carol of the Bells – Cello

...

Read more

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tình Con, Tình Chúa ... Vô Biên Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:9-10) Chúa là tất cả của con Con yêu mến Chúa hết lòng, Chúa ơi! Con thưa với Chúa những lời Thành tâm, Chúa biết rõ rồi... lòng con. Trong đời, nhiều lúc mỏi mòn Tinh thần con xuống... theo dòng lệ rơi. Con luôn tìm đến Ngài thôi L ...

Read more

God Rest Ye Merry Gentlemen – Jazz

...

Read more

Thiên Chúa Giáng Trần

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015 Giô-na 1:4-6Tấm Lòng Người Được Sai Đi “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Giô-na lên tàu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên tri Giô-na nằm ngủ mê và không kêu cầu Đức Chúa Trời? Qua sự kiện này, chúng ta học được tấm lòng của Đấng sai phái v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top