Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015 Giăng 12: 24-26Đầu Tư qua Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao rao giảng thập tự giá của Đấng Christ là điều quan trọng của Cơ Đốc giáo? Chúa Giê-xu đã đầu tư cuộc sống của Ngài trên đất này như thế ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:2-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:2-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ vì việc làm, bạn phải thay đổi chỗ ở hay không?  Nếu vì nhu cầu của công việc Chúa, bạn có sẵn sàng thay đổi chỗ ở, hoặc chấp nhận xa nhà một thời gian dài hay không? Bạn sẵn sàng đi trong bao lâu? Câu Hỏi Thảo Luận Những lãnh đạo Hội Thánh An-ti-ốt đang làm gì?  Chuyện gì đã xảy ra (13:2)?  Họ đã đáp ứng lại như thế nào (13:3)? Ba-na-ba và Sau-lơ ...

Read more

Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời – Trust and Obey

Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with all who will trust and obey. Refrain: Trust and obey, f ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2015 Truyền Đạo 11:7-10Đời Này và Đời Đời “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đề cập đến những đối tượng nào trong phân đoạn này? ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 3

Những Rào Cản Ngăn Họ Đến Với  Người Chưa Biết Chúa Trong thế giới Hi Lạp – La Mã, họ phải đối diện với những hàng rào ngăn cản đáng sợ, có thể hình dung nổi. Có hàng rào về chủng tộc. Thế giới thời đó được chia thành hai nhóm đối nghịch: dân Do Thái và dân Ngoại. Người La Mã đã cố kết chặt những dân tộc mà họ đã chinh phục thành một loại đồng chủng bất chấp bối cảnh xuất phát từ những chủng tộc khác nhau c ...

Read more

10,000 Reasons

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2015 Truyền Đạo 11:3-6Hãy Gieo Để Gặt! “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn muốn nói gì khi đề cập đến những hiện tượng tự nhiên trong câu 3, 5? Nhận biết những điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cách chú ...

Read more

Tình Chúa Cao Vời

Nguyên tác: Tình Chúa Cao Vời Nhạc và Lời: Tường Minh Trình bày: Thúy Huyền ...

Read more

Man from Galilee

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2015 Truyền Đạo 11:1-2Liệng Bánh Nơi Mặt Nước “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào về việc đầu tư những điều mình sở hữu? Bạn đang sở hữu điều gì và bạn đã đầu tư những điều này hiệu quả ra sao? Điều giá trị nhất mà bạn có thể “đầu tư” vào người khác là gì? Ông Sa-lô-môn khởi đầu nh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top