Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October (Page 8)

Linh Cương: Lại Đứng Lên

Lại Đứng Lên Có những lúc nghìn khó khăn vây bọc Thuyền hồn tôi dồn dập giữa ba đào Cố vùng vẫy nhưng rồi đành bất lực Vì quên nhìn Cứu Chúa phép quyền cao. Thân luân lạc trên nẻo đời gai góc Trời quê xưa chưa sạch áng mây mờ Tôi chỉ biết thở than và khóc lóc Có Chúa gần mà thấy quá bơ vơ. Ôi quá khứ bao năm sầu vời vợi Hiện tại buồn như bóng ngã hoàng hôn Tim khắc khoải trước ngày mai u tối Cứ tưởng rằng C ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:1-4

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015 I Ti-mô-thê 6:17-19Đầu Tư Bằng Tiền Của “Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18). Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba giống nhau ở điểm nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu trên đất này làm gì? Làm thế nào để làm được như vậy? Bạn có cam kết gì với Chúa sau khi được Chúa ...

Read more

Kỷ Niệm 125 Năm Phát Hành Phúc Âm Lu-ca Tiếng Việt (1890-2015) – Phần 2

IV. Ấn Bản Việt Ngữ Phúc Âm Lu Ca (1890) 1. Bối Cảnh Phát Hành Theo một số nhà nghiên cứu, lịch sử phát triển chữ Quốc Ngữ tại Việt Nam có thể chia thành ba giai đoạn chính.  Giai đoạn thứ nhất khởi đầu khi chữ Quốc Ngữ được hình thành; giai đoạn thứ hai bắt đầu khi chữ Quốc Ngữ trở thành chữ viết chính thức tại miền Nam; và giai đoạn thứ ba bắt đầu khi công việc hoàn thiện văn Quốc Ngữ được xúc tiến. Trong ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chung Hữu Báo

...

Read more

Thánh Ca: I Need Thee Every Hour

...

Read more

Tôi Cảm Tạ Ơn Chúa Của Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015 Giăng 12: 24-26Đầu Tư qua Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao rao giảng thập tự giá của Đấng Christ là điều quan trọng của Cơ Đốc giáo? Chúa Giê-xu đã đầu tư cuộc sống của Ngài trên đất này như thế ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:2-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:2-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ vì việc làm, bạn phải thay đổi chỗ ở hay không?  Nếu vì nhu cầu của công việc Chúa, bạn có sẵn sàng thay đổi chỗ ở, hoặc chấp nhận xa nhà một thời gian dài hay không? Bạn sẵn sàng đi trong bao lâu? Câu Hỏi Thảo Luận Những lãnh đạo Hội Thánh An-ti-ốt đang làm gì?  Chuyện gì đã xảy ra (13:2)?  Họ đã đáp ứng lại như thế nào (13:3)? Ba-na-ba và Sau-lơ ...

Read more

Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời – Trust and Obey

Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with all who will trust and obey. Refrain: Trust and obey, f ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top