Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October (Page 5)

Vì Chúa Toàn Năng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2015 II Các Vua 18:13-37 Chiến Thuật của Kẻ Thù “Vừa lúc ban đầu nó (ma quỷ) đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Câu hỏi suy ngẫm: Quân A-si-ri tấn công Giê-ru-sa-lem bằng chiến thuật nào? Bản chất của chiến thuật đó là gì? Ma quỷ ...

Read more

Hiệp Lại Trong Ân Điển

...

Read more

Thánh Ca: Xin Thánh Vương Ngự Lai – Come Thou Almighty King

Tựa đề: Xin Thánh Vương Ngự Lai Nguyên tác: Come Thou Almighty King Lời: Charles Wesley Nhạc: Felice de Giardini Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 1 [divide style="2"] [one_half] Come, Thou Almighty King1. Come, Thou almighty King,Help us Thy Name to sing, help us to praise!Father all glorious, o’er all victorious,Come and reign over us, Ancient of Days!2. Jesus, our Lord, arise,Scatter our enem ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015 Thi Thiên 121:1-8Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học này? Thi Thiên 121 là thi thiên đối đáp mà đoàn lữ khách Ít-ra-ên hát trong hành trình về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng ...

Read more

G. F. Handel: Dixit Dominus – Chúa Phán – Thi Thiên 110

Thi Thiên 110 Dixit Dominus (HWV 232) George Frideric Handel Khái Quát Dixit Dominus là một tác phẩm thánh nhạc do George Frideric Handel (1665-1759) sáng tác.  Lời ca được hát trong tiếng Latin.  Nội dung là Thi Thiên 110 trong Thánh Kinh Cựu Ước, tức Thi Thiên 109 trong bản Vulgate.  Tựa đề của tác phẩm là Dixit Dominus, được đặt tên theo những chữ đầu tiên của Thi Thiên 110 trong tiếng Latin, có nghĩa là ...

Read more

Tường Lưu: Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ

Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, Ðức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cưu mang người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. (Giô-na 4:5-6) Giô-na cất một chòi ngoài thành phố Ngồi nghỉ ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Cửa Cứu Rỗi

Tựa đề: Kìa Cửa Cứu Rỗi Nguyên tác: Come and Take Lời: Albert B. Simpson Nhạc: George C. Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 179 [divide style="2"] [one_half] Come and Take 1. We do not need at Mercy's gateTo "knock and weep, and watch, and wait,"For Mercy's gifts are offered free,And she has waited long for thee.Refrain:The fountain of life is flowing,Is flowing full and free;Oh, come an ...

Read more

Less of Me

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015 II Các Vua 18:1-12Làm Theo Ý Muốn Chúa “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì sau khi lên ngôi? Câu 6, 7 cho thấy những điểm đáng khen nào của vua? Bí quyết nào để được Chúa ở cùng? Kết quả c ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top