Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015 Công Vụ 5:17-33Trong Cơn Tai Họa “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-sê có thái độ và hành động nào khi năng quyền của Chúa Thánh Linh làm cho đạo Chúa phát triển? Các sứ đồ đối phó ra sao khi gặp tai họa? Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-s ...

Read more

Sống Trong Ngài

...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:5-9

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015 Công Vụ 5:12-16Năng Quyền của Chúa Thánh Linh “Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự kiện ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị nghiêm trị? Người ta đã phản ứng như thế nào trước năng quyền của Chúa Thánh Linh? Chúa Thán ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015   II Các Vua 19:20-28 Đấng Hằng Chăm Sóc “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Ê-xê-chia trình dâng thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp trong Đền Thờ, Đức Giê-hô-va đã trả lời Vua San-chê-ríp như thế nào (câu 21-28)? Qua sự trả lời của Đức Chúa Trời, chúng ta học được gì về Ngài? Sau khi Vua Ê-xê-ch ...

Read more

Giới Thiệu Sách: Gióp

Lời Ban Biên Tập Warren Wendel Wiersbe là một mục sư, một giáo sư, một nhà văn, một nhà thần học và là một học giả về Kinh Thánh.   Mục sư Warren W. Wiersbe đã xuất bản hơn 150 cuốn sách.  Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là bộ sách Be Series, gồm 50 cuốn,  mang các tựa đề như Be Real, Be Alert, Be Rich, Be Obedient, Be Hopeful, Be Joyful, Be Right, Be Ready, Be Successful, Be Free, Be Faithful, B ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:26-41

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:26-41 Câu Hỏi Gợi Ý Khi phải tiếp xúc với một đám đông hoàn toàn xa lạ, bạn làm gì?  Nếu phải trình bày một vấn đề tế nhị với họ, bạn sẽ chuẩn bị như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Tin mừng về sự cứu rỗi được công bố cho ai (13:26)?  Những nhà lãnh đạo Do Thái và dân chúng tại Giê-ru-sa-lem đã đối xử với Đức Chúa Jesus như thế nào (13:27-29)?  Hành động của họ liên hệ như thế nào ...

Read more

Ca Ngợi Chúa Giê-xu

...

Read more

Pray for Home

...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top