Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015 Công Vụ 5:12-16Năng Quyền của Chúa Thánh Linh “Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự kiện ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị nghiêm trị? Người ta đã phản ứng như thế nào trước năng quyền của Chúa Thánh Linh? Chúa Thán ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015   II Các Vua 19:20-28 Đấng Hằng Chăm Sóc “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Ê-xê-chia trình dâng thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp trong Đền Thờ, Đức Giê-hô-va đã trả lời Vua San-chê-ríp như thế nào (câu 21-28)? Qua sự trả lời của Đức Chúa Trời, chúng ta học được gì về Ngài? Sau khi Vua Ê-xê-ch ...

Read more

Giới Thiệu Sách: Gióp

Lời Ban Biên Tập Warren Wendel Wiersbe là một mục sư, một giáo sư, một nhà văn, một nhà thần học và là một học giả về Kinh Thánh.   Mục sư Warren W. Wiersbe đã xuất bản hơn 150 cuốn sách.  Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là bộ sách Be Series, gồm 50 cuốn,  mang các tựa đề như Be Real, Be Alert, Be Rich, Be Obedient, Be Hopeful, Be Joyful, Be Right, Be Ready, Be Successful, Be Free, Be Faithful, B ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:26-41

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:26-41 Câu Hỏi Gợi Ý Khi phải tiếp xúc với một đám đông hoàn toàn xa lạ, bạn làm gì?  Nếu phải trình bày một vấn đề tế nhị với họ, bạn sẽ chuẩn bị như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Tin mừng về sự cứu rỗi được công bố cho ai (13:26)?  Những nhà lãnh đạo Do Thái và dân chúng tại Giê-ru-sa-lem đã đối xử với Đức Chúa Jesus như thế nào (13:27-29)?  Hành động của họ liên hệ như thế nào ...

Read more

Ca Ngợi Chúa Giê-xu

...

Read more

Pray for Home

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015 II Các Vua 19:8-19Muôn Dân, Muôn Nước Sẽ Biết Chúa “Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp viết thư cho Vua Ê-xê-chia với những lời lẽ như thế nào? Nhận được thư, Vua Ê-xê-chia làm gì? Hai vu ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 5

Cảm xúc vui mừng khám phá của họ Những người nầy đã tìm được kho tàng, và họ muốn cho những người khác biết điều đó. Những người nầy rất nhiệt thành về Đấng Christ và họ chia sẻ lòng nhiệt thành đó với người khác. Những người nầy tin chắc rằng ý nghĩa của vũ trụ đã được khải tỏ trong sự giáng sinh, sự chết, và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, và họ không thể nào giữ im lặng về điều đó. Họ không nói rằng “Nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015 II Các Vua 19:1-7 Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi Thiên 55:22). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì khi nghe quan quân báo về những lời xúc phạm và ngăm dọa của ông Ráp-sa-kê? Tại sao vua làm như vậy? Kết quả ra sao? Cách giải quyết nan đề Vua Ê-xê-chia g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top