Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » October

Kiến Thức: Sa-la-min

Sa-la-min Sa-la-min (Anh: Salamis; Hy Lạp: Σαλαμίς) là thủ đô cổ của đảo Chíp-rơ (Cyprus). Thành phố Sa-la-min nằm trên bờ biển phía đông của đảo Chíp-rơ, tại cửa sông Pedieos, cách thành phố Famagusta hiện nay 6 Km về phía bắc. Sa-la-min là thành phố đầu tiên Sứ đồ Phao-lô đã đến truyền giảng trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Di tích trung tâm thể dục Sa-la-min xây khoảng 250 T.C. Khảo Cổ Một số công ...

Read more

Nơi Đồi Gô-tha

...

Read more

Jesus Loves Even Me

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015 Ê-sai 66:1-24Lời Hứa Lớn “Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục nói gì về Giê-ru-sa-lem mới? Lời hứa lớn hơn hết ở đây là gì? Kết cuộc của những người chống nghịch Đức Chúa Trời là gì? Bạn có cảm nghĩ gì khi học ...

Read more

Hợp Xướng: I Almost Let Go

...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:10-12

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015 Ê-sai 65:17-25Trời Mới, Đất Mới “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trời mới, đất mới được Tiên tri Ê-sai mô tả như thế nào? Có những lời hứa nào ở đây? Bạn có nghĩ rằng đây là những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho bạn không? Vì sao? Ở đây, Tiên tri Ê-sai nhìn thấy khải tượng về trời mới, đất mới, ...

Read more

Tường Lưu: Thơ Tôi Cũng Vắng Mặt Như Tôi

Thơ Tôi Cũng Vắng Mặt Như Tôi Sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình... (Truyền Ðạo 12:5) Thơ tôi... vi vút cả ngàn bài Số lượng không làm thơ... nên hay Chỉ muốn thơ tôi nhiều bạn đọc Những câu Kinh Thánh dạy hằng ngày. Những câu Kinh Thánh dạy... ngàn xưa Nâng đỡ tâm linh các thánh đồ Dẫu bước trần gian đầy khổ nhục Một lòng theo Chúa chẳng nghi ngờ. Cuộc sống tôi đầy nhữn ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Ôi! Con Đến Ngay – I Am Coming, Lord

Tựa đề: Chúa Ôi! Con Về Ngay Nguyên tác: I Hear Thy Welcome Voice Nhạc và Lời: Lewis Hart­sough (1828-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 170 [divide style="2"] [one_half] I Hear Thy Welcome Voice1. I hear Thy welcome voiceThat calls me, Lord, to Thee,For cleansing in Thy precious bloodThat flowed on Calvary.RefrainI am coming Lord!Coming now to Thee!Wash me, cleanse me in the bloodTh ...

Read more

Vinh Quang Thuộc Chiên Con

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top