Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 9)

Dối Chúa

“Chúng ta đã lừa dối Ðức Giê-hô-va” (Ô-sê 5:7) Tín hữu thân mến! Đây là một sự thật đáng buồn! Bạn là người được Chúa yêu, được chuộc bởi huyết, được kêu gọi bởi ân điển, được bảo tồn trong Chúa Christ Giê-xu, được chấp nhận bởi Đấng Yêu Thương, và đang trên đường đi đến thiên đàng, thế mà bạn lừa dối Ðức Chúa Trời là người bạn tốt nhứt của bạn; lừa dối Chúa Giê-xu là Ðấng mà bạn thuộc về Ngài, lừa dối Ðức ...

Read more

Chứng Nhân Tình Yêu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2015 Rô-ma 13:1-6Vâng Phục Nhà Cầm Quyền “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người tin Chúa cần phải vâng phục nhà cầm quyền? Trách nhiệm của nhà cầm quyền là gì? Sự vâng phục này có những giới hạn nào? Vì sao? Khi dạy về mối l ...

Read more

Holy Holy Holy Lord God Almighty

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015 Thi Thiên 119:137-144Sống Công Chính “Chứng cớ Chúa là công bình đời đời” (câu 144a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con cái Chúa phải sống công chính? Sống công chính sẽ gặp những khó khăn nào? Kết quả của người sống công chính là gì? Sống công chính là một thử thách mà con cái Chúa phải vượt qua. Sống giữa cuộc đời nhiều bất công, người sống công chính phải chịu thiệt thòi và tr ...

Read more

Tường Lưu: Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là … Vĩ Đại

Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là ... Vĩ Đại Hãy nhờ cậy Ðức Giê-hô-va đời đời, vì Ðức Giê-hô-va, chính Ðức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại! (Ê-sai 26:4) Tôi suy gẫm về... cái trành Ða-vít Về hàm lừa nho nhỏ của Sam-sôn Về Môi-se với cây gậy A-rôn Ðã tuyệt diệu, đã làm nên... lịch sử. *** Trành Ða-vít... chẳng có gì đặc biệt Vậy mà nhào Gô-li-át oai phong Trành bình thường mà kết quả phi thường Nhờ cậy Ch ...

Read more

Lễ Tiệc Thánh: Hội Thánh Nausri, Bảo Lộc

Chương Trình Thờ Phượng và Lễ Tiệc Thánh Hội Thánh Nausri, Bảo Lộc, Việt Nam Thánh Ca: Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa (0:16) Cầu Nguyện Dâng Hiến (2:20) Đọc Kinh Thánh (4:00) Giảng Luận (7:25) Tôn Vinh Chúa:  Vì Ai  (Việt) (23:02) Thánh Ca: Kính Ngợi Chúa Jesus (27:30) Nghi Thức Tiệc Thánh (28:56) Thánh Ca: Kìa Dòng Suối Thiêng (34:35) Tín Hữu Dự Tiệc Thánh (36:53) Tuyên Xưng Đức Tin (41:00) Thánh Ca Tất Lễ (41:3 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015 Ê-xê-chi-ên 3:10-19Sự Phẫn Nộ Công Chính “Hỡi con người, Ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ít-ra-ên; khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên và quan trọng nhất của một người của Chúa cần phải có trước khi nói lời của Chúa cho người khác là gì? Mô tả sự giằng co trong tâm linh của Tiên tri Ê-xê-chi-ên khi n ...

Read more

Việt Nam Thuộc Chúa

...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:8-14

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top