Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 8)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngày Của Chúa

...

Read more

Linh Ân: Sống Ðạo

Sống Ðạo Sống động nổi trôi giữa cuộc đời! Sống chờ chiều thu lá vàng rơi! Sống nhìn thế sự mây trời lướt! Sống thỏa, an, vui, dễ mấy người!? Ðạo thuở ban sơ  Chúa phán Lời, Ðạo truyền Thiện Chân khắp nơi nơi, Ðạo thành Nhục-thể ban nguồn sống, Ðạo khiến Thiên-dân Sống Ðạo Trời. SỐNG ÐẠO sao đừng xáo động tâm, Ðộng tâm nảy sinh lắm đìều lầm, Lỗi lầm, tâm động, qui Nguyên-Ðạo, Thiên-Ðạo muôn đời Chân Phúc-Âm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2015 Lu-ca 4:14-30Tin Lành cho Người Nghèo “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền tin lành cho người nghèo” (Lu-ca 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: “Người nghèo” ở đây là ai? Điều kiện cần để truyền Tin Lành cho người nghèo là gì? Ngày nay chúng ta bắt chước Chúa như thế nào trong sứ mệnh này? Chúa Giê-xu đã đến thế gian này trong một hoàn cảnh tầm thường nhất c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 12:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị bách hại không?  Những người thân yêu đã làm gì cho bạn?  Về phần mình, bạn đã suy nghĩ gì, hoặc phản ứng như thế nào, trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Vua Hê-rốt trong câu chuyện này là cháu của vua Hê-rốt vào thời Đức Chúa Jesus.  Ông đã làm gì với Hội Thánh (12:1)? Ông đã giết ai (12:2), và dự định sẽ giết ai (12:3)?  Tại sao những ...

Read more

Bên Tôi là Chúa Giê-xu

...

Read more

You Are My Hiding Place – As The Deer

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2015 Sáng Thế Ký 1:26-28Cơ Đốc Nhân và Môi Trường “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất” (Sáng Thế Ký 1:26). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa nên có thái độ nào đối với vấn đề môi trường? Lời Chúa dạy gì về điều này? Cá nhân bạn v ...

Read more

Niềm Tin Chân Lý

...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần cuối

Chưa có cuộc chiến tranh nào tàn khốc như Đệ Nhị Thế Chiến.  Số lượng vũ khí và khả năng hủy diệt của các chiến cụ thật kinh hoàng. Mỗi bên đều tuyên truyền về lòng hận thù.  Phong Ngạn bị giằng xé giữa lòng yêu nước, niềm tin Cơ Đốc, chủ trương bất bạo động, và ông trở thành mục tiêu bị tấn công từ mọi phía. Trong một bài phát biểu được truyền trên đài phát thanh, Mục sư Phong Ngạn nói: “Nước Mỹ!  Hãy trở ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015 II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13Nghĩa Vụ Từ Thiện “Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh dạy gì về việc lành? Mục đích việc làm lành của Cơ Đốc nhân là gì? Có người cho rằng Hội Thánh chỉ nên đi giảng Tin Lành mà không cần phải làm việc từ thiện. Bạn nghĩ thế nào? Hội Thánh bạn có làm công tác từ thiện nào không? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top