Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2015 Thi Thiên 119:145-152Cầu Nguyện Thiết Tha “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này tác giả bày tỏ về Chúa như thế nào? Ông cầu nguyện như thế nào? Bạn đã nhận được bài học nào qua sự cầu nguyện của ông? Người đời cũng cầu nguyện, nhưng họ ...

Read more

Truyền Giáo: Hội Thánh Gia Định

...

Read more

Tường Lưu: Ngày Buồn Vẫn Có

Ngày Buồn Vẫn Có Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng. (Thi Thiên 30:11) Ngày buồn vẫn có trên đời Ngày buồn ta có từ hồi... mới sinh Dù trong tay mẹ an bình Vẫn còn tiếng khóc với mình... nhiều khi. Ðường đời nhắm mắt mà đi Tháng năm vất vả than gì với ai Một mình cứ bước miệt mài Non cao, biển cả, sông dài... buồn tênh. Bao phen sóng gió bồng bềnh Bao ...

Read more

Chạm Lòng Con

...

Read more

El Shaddai

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015 Giăng 4:1-26Lời Chứng của Chúa Giê-xu “Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó” (câu 25, 26). Câu hỏi suy ngẫm: Hai điểm quan trọng nào Chúa Giê-xu đã làm chứng về Ngài với người phụ nữ Sa-ma-ri? Điều đó ch ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:15-17

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Vì Sao

...

Read more

Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh – Harmonica

Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh Nguyên tác; Leaning on the Everlasting Arms Lời: Elisha Albright Hoffman (1839-1929) Nhạc: Anthony Johnson Showalter (1858-1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 290 [divide style="2"] [one_half] Leaning on the everlasting arms 1. What a fellowship, what a joy divine, Leaning on the everlasting arms; What a blessedness, what a peace is mine, Leaning on the everlasti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2015 Giăng 4:1-30Bắt Đầu với Chỉ Một Người “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành…” (Giăng 4:28) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải đi qua xứ Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu ở trong vị trí nào khi đến với người phụ nữ Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu đã phải vượt qua những rào cản xã hội nào? Những điều gì bạn cần phải vượt qua để chia sẻ Tin Lành của Chúa cho những người xung q ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top