Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 5)

Ngàn Lời Chúc Tán

...

Read more

Just a Little Talk With Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2015 II Các Vua 16:1-20Thỏa Hiệp với Tội Lỗi “Thầy Tế lễ U-ri làm theo mọi điều Vua A-cha truyền dạy cho người” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-cha là vị vua như thế nào? Ông đã ra lệnh cho Thầy Tế lễ U-ri làm gì? Thầy Tế lễ U-ri đã đáp ứng lệnh truyền như thế nào? Tại sao? Hậu quả của tinh thần thỏa hiệp với tội lỗi là gì? Thái tử A-cha lên ngôi làm vua Giu-đa lúc 20 tuổi và tr ...

Read more

I Will Praise Him Still

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015 II Các Vua 15:8-31Không Từ Bỏ Tội Lỗi “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm; người không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 8-31 ghi lại bao nhiêu đời vua? Những đời vua này có đặc điểm chung là gì? “Tội lỗi của Giê-rô-bô-am” là gì? Làm thế nào để chúng ta k ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:11-19

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 12:11-19 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn mong ước một điều gì nhưng kết quả đến nhanh hơn điều mình mong đợi không?  Phản ứng của bạn như thế nào trước kết quả đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi ra khỏi trại giam, Sứ đồ Phi-e-rơ nhận biết điều gì (12:11)?  Sau khi đã nhận thức như vậy, ông đi đâu?  Các tín hữu đang làm gì trong lúc đó (12:12)? Ai là người mở cửa cho Sứ đồ Phi-e-rơ (12:13 ...

Read more

Bless The Lord O My Soul

...

Read more

Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015 Giăng 4:1-26Kết Quả của Lòng Tin “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (câu 28, 29). Câu hỏi suy ngẫm: Kết quả lòng tin của người phụ nữ Sa-ma-ri sau khi bà tin Chúa là gì? Kết quả lòng tin của những người trong thành Sa-ma-ri sau khi chạy ra gặ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top