Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 4)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tha Thứ

Bài Giảng: Tha Thứ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:12 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tha Thứ  để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Will Serve You

...

Read more

Dâng Trọn Cho Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015 Thi Thiên 119:153-160Xin Cho Con Được Sống “Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn; Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài” (câu 156). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin được lặp lại ba lần trong phân đoạn này là gì? Tại sao tác giả cầu xin như vậy? Đứng trước những nan đề trong cuộc sống, thái độ của tác giả với những người chống đối và với Lời Chúa như thế nào? ...

Read more

Thập Tự Xưa – Old Rugged Cross – Guitar

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Một Cuộc Đời Độc Nhất

Năm 1926 Mục sư Tiến sĩ James Allan Francis đã viết như thế nầy về Một Cuộc Đời Độc Nhất: "Khoảng 2.000 năm trước, một em bé, con của một thiếu nữ quê mùa đã chào đời trong một làng hẻo lánh. Em đó lớn lên trong một làng hẻo lánh khác và làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Sau đó Ngài ra đi giảng đạo. Ngài chưa bao giờ học ở một trường đại học nào. Ngài không viết một cuốn sách nào. Ngài chưa bao giờ giữ ...

Read more

Đời Không Có Chúa

...

Read more

Tường Lưu: Người Làm Theo Ý Chúa

Người Làm Theo Ý Chúa Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (I Giăng 2:17) Ai cũng có sẵn trong mình... tham dục Tham dục nhiều, tham dục ít mà thôi Tham dục cao, tham dục thấp... tùy người Nhưng tất cả mọi người đều... tham dục. Có người đã... hết sức mình đeo đuổi Lấy cái danh, lấy cái tiếng... trong đời Ðược cái danh, được cái tiếng... m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2015 II Các Vua 17:1-6Ít-ra-ên Cáo Chung: Vị Vua Cuối Cùng “Người này nhờ cậy xe cộ, người khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chiếm ngôi, Vua Ô-sê đã cai trị đất nước như thế nào? Khi bị nước A-si-ri bắt phục, Vua Ô-sê đã nhờ cậy thế lực nào? Hậu quả ra sao? Cuộc đời của Vua Ô-sê cảnh b ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:18-21

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top