Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 11)

Thánh Ca: Muôn Dân Tôn Ngợi Chúa – All People that on Earth Do Dwell

Tựa đề: Muôn Dân Tôn Ngợi Chúa Nguyên tác: All People that on Earth Do Dwell Lời: William Kethe Nhạc: Louis Bourgeols, 1551 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 5 [divide style="2"] [one_half] All People that on Earth Do Dwell1 All people that on earth do dwell,Sing to the Lord with cheerful voice;Him serve with mirth, His praise forth tell.Come ye before Him and rejoice.2 Know that the Lord ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2015 I Phi-e-rơ 2:11-12Vì Sao Sống Như Vậy? “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân nhận biết mình là ai (câu 11)? Xã hội thời bấy giờ nhận biết Cơ Đốc nhân là ai (câu 12)? Từ hai nhận định này, Sứ đồ Phi- ...

Read more

Place on Earth

...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 19

Phong Ngạn nói: “Tôi ước gì chúng ta có thể xây dựng một hội thánh - không phải giống như một câu lạc bộ chỉ thảo luận về đạo đức - Hội Thánh phải là một tổ chức xã hội được xây dựng trên tình thương và trong đó mọi người đều giúp lẫn nhau.” Rất nhiều người trẻ chân tình và nhiệt thành, nghe về những việc Phong Ngạn làm, đã đến hiệp tác với ông. Với sự giúp đỡ của họ, nhiều trung tâm giữ trẻ và trường mẫu g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2015 I Cô-rinh-tô 1:18-31Cách Mạng từ Bên Trong “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chỉ rao giảng thập tự giá của Chúa Giê-xu? Thập tự giá có mang tính chất cách mạng không? Cách mạng của thập tự giá khác với cách mạng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top