Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:1

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 13:1 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người được bạn tín nhiệm đề cử vào những chức vụ lãnh đạo?  Theo bạn yếu tố nào khiến họ xứng đáng được để cử vào những chức vụ đó? Câu Hỏi Thảo Luận Hai chức vụ khác nhau trong thành phần lãnh đạo của Hội Thánh An-ti-ốt là gì (13:1)?  Xin cho biết những nét đặc trưng của hai chức vụ này?    Ai là những người giữ những chức vụ đó? Dựa vào các câu Kinh Thá ...

Read more

Jesus, What A Wonder You Are

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2015 Ê-sai 64:1-12Lời Cầu Nguyện Hài Lòng Chúa “Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục cầu xin gì với Đức Chúa Trời? Cách cầu nguyện của ông ra sao? Theo bạn, cầu nguyện như thế nào là hiệu quả và Đức Chúa Trời vui lòng? Tiên tri Ê-sai kêu ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 2

Việc Truyền Bá Phúc Âm Có Dễ Dàng Cho Những Cơ Đốc Nhân Đầu Tiên Không? Khi chúng ta suy xét thành quả do số môn đồ đếm được trên bàn tay thực hiện trong xã hội thời xưa, chúng ta có thể nghĩ rằng đã có những điều nầy hay điều kia dễ dàng hơn cho họ. Chúng ta hãy xem xét những thuận lợi mà họ đã có. Những Thuận Lợi Của Họ Họ đã có hệ thống giao thông dễ dàng. Dưới sự cai trị của Đế quốc La Mã, bạn có thể đi ...

Read more

Niềm Tin Đời Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2015 Ê-sai 63:1-19Lòng Thương Xót của Cha trên Trời “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Đấng đến từ Ê-đôm và Bốt-ra là ai? Tại sao áo Ngài đỏ? Ngài đến để làm gì? Tiên tri Ê-sai đã cầu ...

Read more

What A Lovely Name

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015 Ê-sai 62:1-12Dân Thánh của Đức Chúa Trời “Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những người được chuộc của Đức Giê-hô-va” (câu 12a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Si-ôn được đặt tên mới và tên mới này là gì? Vì sao Tiên tri Ê-sai đặt các vọng canh? “Chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời,” điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sự vinh quang của Si-ôn, ...

Read more

Chúa Luôn Mở Lối

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015 Thi Thiên 119:161-168Sống với Thánh Kinh “Phàm người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã” (câu 165). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên tấm lòng của mình với Lời Chúa như thế nào? Kết quả của đời sống yêu mến, kính sợ, và làm theo Lời Chúa là gì? Người có Thánh Kinh và người sống với Thánh Kinh giống và khác nhau như thế nào? Kinh Thá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top