Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » August (Page 2)

Tường Lưu: Hàng Rào Chúa Dựng

HÀNG RÀO CHÚA DỰNG Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi... Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27) Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? (Gióp 1:10) Chúa ban tặng sự bình an tuyệt đối Cho mọi người... trôi nổi dưới trần gian Sự bình an trong bão tố hung tàn Không rúng động trước muôn vàn sóng gió. C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015 Ê-sai 60:1-22Thành của Đức Giê-hô-va “Các con trai của những người ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi người vốn khinh dể ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Ít-ra-ên” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri trong phân đoạn này nói về điều gì? Đặc điểm của thành Giê-ru-sa-lem mới là gì? Bạ ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:1-7

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Shalom

...

Read more

Chúa Quá Yêu Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015 Ê-sai 59:1-21Tội Lỗi, Sự Xưng Tội, và Sự Cứu Chuộc “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của người Giu-đa ra sao? Tiên tri Ê-sai đã làm gì khi nhìn thấy những tác hại khủng khiếp của tội lỗi trên dân tộc ông? B ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kỳ Chúa Đến

...

Read more

Ca Khúc Thiếu Nhi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2015 Ê-sai 58:1-14Kiêng Ăn Thật “Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho người bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho người đói, đem những người nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những người cốt nhục mình, hay sao?” (câu ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:1-18

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 11:1-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị những người quen thân chống đối không?  Vì sao?  Bạn đã làm gì trước hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Những người tin Chúa tại Giu-đê đã phản ứng như thế nào khi nghe có những người ngoại quốc tin nhận Chúa (11:1)?  Họ đã nói gì với Sứ đồ Phi-e-rơ (11:2)? Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì (11:4-15)? Tại sao tác giả sách Công Vụ đã ghi lại thật chi ti ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top