Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » August (Page 2)

Say Yes!

...

Read more

Thánh Ca: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời – Ban Phụ Nữ Chi Hội B’kọ, Bảo Lộc

Tựa đề: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời Nguyên tác: Constantly Abiding Nhạc và lời: Anne L. Murphy Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 292 Trình bày: Ban Phụ Nữ Chi Hội B'kọ, Nausri, Lộc Sơn, Bảo Lộc [divide style="2"] [one_half] Constantly Abiding1. There’s a peace in my heart that the world never gave,A peace it cannot take away;Though the trials of life may surround like a cloud,I’ve a pe ...

Read more

Tường Lưu: Hàng Rào Chúa Dựng

HÀNG RÀO CHÚA DỰNG Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi... Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27) Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? (Gióp 1:10) Chúa ban tặng sự bình an tuyệt đối Cho mọi người... trôi nổi dưới trần gian Sự bình an trong bão tố hung tàn Không rúng động trước muôn vàn sóng gió. C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015 Ê-sai 60:1-22Thành của Đức Giê-hô-va “Các con trai của những người ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi người vốn khinh dể ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Ít-ra-ên” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri trong phân đoạn này nói về điều gì? Đặc điểm của thành Giê-ru-sa-lem mới là gì? Bạ ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:1-7

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Shalom

...

Read more

Chúa Quá Yêu Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015 Ê-sai 59:1-21Tội Lỗi, Sự Xưng Tội, và Sự Cứu Chuộc “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của người Giu-đa ra sao? Tiên tri Ê-sai đã làm gì khi nhìn thấy những tác hại khủng khiếp của tội lỗi trên dân tộc ông? B ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kỳ Chúa Đến

...

Read more

Ca Khúc Thiếu Nhi

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top