Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » August

Ghi Khắc Tình Yêu Ngài

...

Read more

The Holy Hills of Heaven Call Me

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2015 Ê-sai 61:1-11Đấng Chịu Xức Dầu “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho người khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những người vỡ lòng, đặng rao cho người phu tù được tự do, người bị cầm tù được ra khỏi ngục” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Người mà Đức Chúa Trời xức dầu ở đây là ai? Người này sẽ làm gì cho dân tộc Ít-r ...

Read more

Harvest Crusade 2015

Harvest Crusade 2015 Harvest Crusade là chương trình truyền giảng được tổ chức hằng năm tại Anaheim Angel Stadium thuộc thành phố Anaheim, California.  Chương trình Harvest Crusade 2015 được diễn ra trong ba ngày 28, 29, và 30/8/2015.  Đây là lần thứ 26  Harvest Crusade được tổ chức tại Anaheim Angel Stadium. Trong suốt 26 năm qua, gần 5 triệu người đã đến tham dự các chương trình truyền giảng tại Anaheim A ...

Read more

Lời Khẩn Nguyện

...

Read more

Nhạc Thiếu Nhi: Jesus Loves Me

1. Jesus Loves Me 2. Battle of Jericho 3. I Have Decided to Follow Jesus 4. This is My Command 5. Little David, Play On Your Harp 6. Promises in the Book 7. In the Sail Boat 8. I Will Sing the Mercies of The Lord 9. Daniel's Band 10. My God 11. In the Name of Jesus Christ 12. A Sunbeam 13. Jesus Loves Even Me 14. Give Me Oil 15. The Bible 16. Everybody Ought to Know ...

Read more

Let It Be! Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2015 Thi Thiên 119:129-136Phước Hạnh Tuôn Tràn “Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho chúng ta ba bí quyết nào để nhận được phước? Vì sao tác giả khóc (câu 136)? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay? Con người thường cầu mong và chúc cho nhau “được phước” ...

Read more

Say Yes!

...

Read more

Thánh Ca: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời – Ban Phụ Nữ Chi Hội B’kọ, Bảo Lộc

Tựa đề: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời Nguyên tác: Constantly Abiding Nhạc và lời: Anne L. Murphy Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 292 Trình bày: Ban Phụ Nữ Chi Hội B'kọ, Nausri, Lộc Sơn, Bảo Lộc [divide style="2"] [one_half] Constantly Abiding1. There’s a peace in my heart that the world never gave,A peace it cannot take away;Though the trials of life may surround like a cloud,I’ve a pe ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top