Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » July (Page 3)

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 4:7-11

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-39Chứng Nhân của Chúa “Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm chứng về Chúa Giê-xu với thái độ nào? Theo phân tích bố cục của lời chứng, tại sao ông đề cập những phần đó? Kết quả ra sao? Trọng tâm lời chứng về Chúa Giê-xu của bạn là gì? Chúng ta thấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13Tất Cả Năng Quyền Chúng Ta Cần “Hết thảy đều được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Chúa Thánh Linh cho mình nói” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ trải nghiệm sự kiện nào trong ngày lễ Ngũ Tuần? Hình ảnh gió và lưỡi bằng lửa có ý nghĩa gì? Sự kiện Chúa Thánh Linh giáng lâm có ý nghĩa nào với các môn đệ của Chúa Giê ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:32-43

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 9:32-43 Câu Hỏi Gợi Ý Khi hoàn cảnh thuận lợi, bạn làm gì?  Những điều bạn thực hiện đem lại kết quả gì? Câu Hỏi Thảo Luận Hội Thánh đã loan truyền đến những khu vực nào (9:31)? Khi Hội Thánh được bình an (9:31), Sứ đồ Phi-e-rơ làm gì (9:32)?  Tại thành Ly-đa, Sứ đồ Phi-e-rơ đã thực hiện phép lạ nào (9:33-34)?  Ảnh hưởng của điều này là gì (9:35)? Ta-bi-tha là người như thế nào ( ...

Read more

Tình Yêu Thiên Thượng – Divin Amour

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015 II Các Vua 13:1-9Ăn Năn Nửa Vời “Phàm những người Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-a-cha cai trị vương quốc Ít-ra-ên như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để cảnh tỉnh vua? Vua Giô-a-cha đã ăn năn như thế nào? Kết quả ra sao? Thế nào là ăn năn thật? Trong chương 13, tác giả chuyển sang tường ...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 13

Sáng hôm sau, trên bãi biển hò hẹn, họ đã gặp nhau; và chỉ một tháng sau lễ hỏi, hôn lễ hai người đã được Tấn sĩ Myers cử hành một cách đơn giản vào tháng 5 năm 1913. Ngày cưới, cả hai đều ăn mặc giản dị và tuần trăng mật duy nhất của họ ấy là mỗi người lên xe mình, lại trở về xóm nghèo, tại đó ai nấy đều chờ đợi hai người.  Phong Ngạn giới thiệu Haru ngay với những người lớn tuổi trong gia đình: “Lâu nay t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2015 II Các Vua 12:17-21Cuộc Đời Đi Xuống “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Cuối đời Vua Giô-ách, ông đã phạm những sai lầm nghiêm trọng nào? Hậu quả ra sao? Làm thế nào để chúng ta ngày nay không đi vào vết xe cũ của Vua Giô-ách? Thật đáng buồn vì cuối đời Vua Giô-ách, do Thầy Tế lễ G ...

Read more

Đừng Quên

Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan (Ô-sê 13:5) Lạy Chúa! Thật vậy, Ngài đã biết con trong tình trạng sa ngã của con; dầu vậy, Ngài vẫn chọn con cho riêng Ngài. Lúc con thật ghê tởm và tự ghét cay ghét đắng chính mình, Ngài đã nhận con làm con của Ngài, cho con được toại nguyện những nhu cầu con khao khát. Thật đáng chúc tụng danh Ngài đời đời về ơn thương xót vô biên, phong phú, dư dật. Rồ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2015 II Các Vua 12:4-16Sửa Lại Đền Thờ “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy kể hai việc làm tốt của Vua Giô-ách trong đời trị vì của ông? Tại sao kế hoạch sửa chữa Đền Thờ chậm trễ? Cuối cùng công việc này được giao cho ai? Những người này đã làm trong tinh thần nào? Bạn rút ra bài học nào c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top