Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » July (Page 2)

Thánh Ca: Mon Dieu est si bon

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015 Ê-sai 54:1-17Gây Dựng và Phát Triển Hội Thánh “Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ son sẻ” ở đây chỉ ai? Ngài hứa gì với “kẻ son sẻ” này? Có mệnh lệnh nào và có những lời hứa quan trọng nào cho bạn trong phân đoạn này? Trong phân đoạn này, Tiên tr ...

Read more

Từ Trước Vô Cùng

Gốc tích của Ngài từ xa xưa, từ trước vô cùng (Mi-chê 5:2) Đức Chúa Jesus đã đi trước dân sự Ngài với tư cách là người đại diện cho họ trước ngôi của Ðức Chúa Trời rất lâu trước khi họ xuất hiện trên thế gian này. Từ trước vô cùng, Ngài đã ký giao ước với Đức Chúa Cha rằng: Vì dân của Ngài, Ngài sẽ dùng huyết để trả cho huyết, nhận đau thương để trả đau thương, gánh chịu khổ não thay cho khổ não, chấp nhận ...

Read more

Strong God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-8Mong Đợi Gì? “Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Người què ngồi trước cửa Đẹp có hình dáng, suy nghĩ, và ước mơ như thế nào (câu 2-5)? Cảm xúc của anh thay đổi ra sao khi nghe Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Tôi không có bạc vàng …” và những biến đổi trong chí ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Một Gia Đình Lành Mạnh

Bài Giảng: Một Gia Đình Lành Mạnh Kinh Thánh: Thi Thiên 127:1-5 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Một Gia Đình Lành Mạnh để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

For The Lamb

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2015 Thi Thiên 119:89-96Lời Chúa Vững Lập Đời Đời “Lạy Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (câu 89). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ về Lời Chúa ra sao? Lời Chúa đem lại ích lợi gì cho đời sống của ông? Bạn học được gì qua đời sống của tác giả? Mở đầu khổ thơ này, tác giả ca ngợi Chúa vì Lời Chúa hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (câu 89 ...

Read more

Jesus Là Ánh Sáng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40-47Hội Thánh Lý Tưởng “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên bắt đầu như thế nào (câu 40- 41)? Hội Thánh đầu tiên có những đặc điểm lý tưởng nào? Hội Thánh bạn cần có những điều gì để hướng đến Hội Thánh lý tưởng như Hội Thánh đầ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top