Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » July

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 4:12-16

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Names of God

...

Read more

How Can It Be

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2015 Ê-sai 57:1-21Đức Chúa Trời Ở Với Người Có Lòng Ăn Năn “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, Danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về cái chết cũng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2015 Ê-sai 56:1-12Cộng Đồng Đức Chúa Trời Thiết Lập “Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến Danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những người giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước Ta, thì Ta sẽ đem họ lên trên núi thánh Ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện Ta” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức C ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 10:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh tưởng gặp khó khăn nhưng lại nhận phước hạnh hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết một ít về lai lịch của Cọt-nây (10:1)?  Dựa vào nguồn gốc và địa vị của Cọt-nây, xin cho biết có gì đặc biệt về nếp sống tin kính của ông và gia đình ông (10:2)? Chuyện gì đã xảy ra cho Cọt-nây?  Việc này xảy ra ở đâu v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2015 Ê-sai 55:1-13Tâm Linh Tươi Mới “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Đức Chúa Trời ban tặng cho người Ít-ra-ên và cho chúng ta ngày nay? Những điều này quý giá như thế nào và đem lại lợi ích gì? Tình trạng thuộc linh của ...

Read more

Về Nơi Thiên Quốc

...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 14

Xong bằng Cử Nhân Thần Học tại Princeton, Phong Ngạn phải lo kiếm tiền trở về nước.  Chính công việc đó đã cho Phong Ngạn dịp may mắn khám phá đất Mỹ nhiều hơn các du khách khác, nào là thác Niagara lấp lánh trong nắng chiều, nào là đồng ruộng Gia-nã-đại chạy dài qua bên kia sông xóa nhòa cả biên giới ngăn cách.  Đến Utah, tâm hồn chàng ngây ngất trước sức quyến rũ của sa mạc vì nó gợi trong chàng hình ảnh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top