Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » May (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015 Truyền Đạo 3:9-11Sống Khôn Ngoan: Nhận Biết Sự Tốt Lành của Chúa “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dù vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Nanđề được Vua Sa-lô-môn đặt ra trong câu 9-10 là gì? Ông đã đưa ra lời giải ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: 40 Năm Nhìn Lại

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015 Truyền Đạo 3:1-8Sống Khôn Ngoan: Nhận Biết Quyền Tể Trị của Chúa “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 bày tỏ điều gì về cuộc sống con người? Sự bày tỏ này trả lời thế nào cho sự vô nghĩa của đời người nếu loại bỏ Đức Chúa Trời? Bạn có nhận định gì về các cặp tương phảntrong các câu 2-8? Điều này cho bạn nhận thức nào về Đức ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 7:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn bị vu khống hay không?  Bạn phản ứng thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái đã vu cáo Ê-tiên những tội gì (6:11-14)? Thầy thượng tế đã hỏi Ê-tiên điều gì (7:1)?  Lời mở đầu của Ê-tiên cho thấy ông là người như thế nào? Ông nhắc đến Đức Chúa Trời như thế nào (7:2)? Nhân vật đầu tiên trong lịch sử Do Thái mà Ê-tiên nhắc đến là ai?  Người đó quê ...

Read more

In the Heart of Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2015 Gia-cơ 1:5-8Đấng Ban Cho Sự Khôn Ngoan “Nếu người nào trong anh em có người kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho”(Gia-cơ 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến sự khôn ngoan nào? Điều kiện nào để nhận được sự khôn ngoan Chúa ban? Có bao giờ bạn nhận ra rằng mình thiếu khôn ngoa ...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 2

Phong Ngạn bắt đầu làm quen với chữ nghĩa thánh hiền, vì lúc ấy trong vùng cậu chưa có trường dạy theo chương trình mới.  Cậu học vất vả vì ở trường thầy khắc nghiệt, về nhà mẹ hành hạ đủ điều.  Tuy nhiên, Phong Ngạn cũng qua bậc tiểu học cách dễ dàng, và may mắn thay, Tân Chi, anh cả cậu, quyết định đem cậu lên Tokushima để theo bậc trung học: Phong Ngạn bước vào một con đường mới từ đây.  Từ giã Shikoku n ...

Read more

This Love Doesn’t Run

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015 Ma-thi-ơ 7:24-27Người Khôn và Người Dại “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để ví sánh người khôn và người dại? Ý nghĩa của mỗi hình ảnh là gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào cho đời sống của mình? Sau khi giảng một bài giảng dài thường được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top