Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » May (Page 4)

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 2:01-03

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Spirit of the Living God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015 Giăng 1:1-4Ngôi Lời “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời có nghĩa gì? Ngôi Lời chỉ về ai? Sứ đồ Giăng cho biết Ngôi Lời có những đặc điểm gì? Ở trong Chúa Giê-xu bạn sẽ nhận được những điều gì? Khác với ba sách Tin Lành cộng quan là Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca, tác giả nhắm đến một đối tượng độc giả ...

Read more

Thánh Ca: Hà Hơi Linh

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2015 II Ti-mô-thê 4:16-22Đấng Ban Năng Lực “Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị xét xử lần thứ nhất, ai giúp đỡ và thêm sức cho Sứ đồ Phao-lô khi mọi người lìa bỏ ông? Chúa ban năng lực cho ông với mục đích gì? Nhờ đâu Sứ đ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:20-36

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 7:20-36 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn muốn giúp người khác nhưng bị hiểu lầm hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Dân Do Thái đã phát triển như thế nào tại Ai Cập (7:17)?  Điều gì đã xảy ra cho họ (7:18-19)? Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chương trình giải cứu dân Do Thái như thế nào (7:20-21)? Môi-se được huấn luyện ch ...

Read more

Thần Linh Năng Quyền

...

Read more

Thánh Ca K’Ho: Cần Chúa Mỗi Giờ

Tựa đề: Con Cần Chúa Mỗi Giờ Nguyên tác: I Need Thee Every Hour Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 258 [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài Xin ban phước cho con từng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top