Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » May (Page 12)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa Phim tài liệu ôn lại những năm tháng Hội Thánh bị bách hại tại Trung Hoa và gương đức tin của những người tin Chúa. Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015 I Cô-rinh-tô 3:16-20Khôn Ngoan theo Đời Này “Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho Cơ Đốc nhân nhớ mình là ai? Tại sao? Ông trích dẫn hai câu Kinh Thánh nào để nói về sự khôn ngoan của đời này? Sống theo sự khôn ngoan của đời này có hậu quả gì? Bài học này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong cuộc số ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top