Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » May (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015 Ma-thi-ơ 7:24-27Người Khôn và Người Dại “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để ví sánh người khôn và người dại? Ý nghĩa của mỗi hình ảnh là gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào cho đời sống của mình? Sau khi giảng một bài giảng dài thường được ...

Read more

Tears Will Never Stain the Streets of That City

...

Read more

Everybody Ought to Know

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015 Gia-cơ 3:13-18Khôn Ngoan từ Trên “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận,tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ phân biệt thế nào là khôn ngoan thuộc về đất và sự khôn ngoan thuộc về trời? Theo câu 17, Đức Chúa Trời dùng tiêu chuẩn nào để ...

Read more

Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Người Mẹ

Bài Giảng: Tấm Lòng Người Mẹ Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-51 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"] Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa 25. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành, ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông.  26. Ông đã được Ðức Thánh Linh mạc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015 Thi Thiên 26:1-12Sống Khôn Ngoan: Bước Đi trong Sự Thanh Liêm “Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã thưa với Chúa như thế nào? Đặc điểm của người sống thanh liêm là gì? Nền tảng để sống thanh liêm là gì (câu 3)? Tại sao sống thanh liêm là khôn ngo ...

Read more

Phim: Lữ Quán Lục Phúc

...

Read more

40 Năm Sau

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    04/28/2015 40 Năm Sau 04/21/2015 Ba Mươi Tháng Tư 04/14/2015 Đức Tin 04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa ...

Read more

Thánh Ca: When I Wake Up in Glory

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top