Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » March (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2015 Gia-cơ 1:2-3, 12-15Chiến Thắng Cám Dỗ “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài” (Gia-cơ 1:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến những loại thử thách và cám dỗ nào? Ma quỷ thường dùng phương pháp gì để khiến chúng ta phạm tội? Ông Gia-cơ đưa ra những bí quyết nào để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2015 1 Phi-e-rơ 5:8-9Canh Chừng Sư Tử Rống “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đang rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ ví ma quỷ là gì? Chúng đang làm gì với con cái Chúa? Bí quyết nào để có thể chiến thắng ma quỷ? Điều gì khích lệ bạn khi chống cự với ma quỷ? Phân đoạ ...

Read more

Xin Đừng Lìa Con

"Chúa ôi! Xin đừng bỏ con" (Thi-thiên 38:21) Thông thường, chúng ta cầu xin Ðức Chúa Trời đừng lìa bỏ chúng ta trong lúc bị cám dỗ hay khi gặp thử thách; nhưng chúng ta lại quên là chúng ta cần cầu nguyện như vậy bất kỳ lúc nào. Không có giờ phút nào trong đời sống - dầu thánh khiết đến đâu - chúng ta có thể làm gì mà không cần sự nâng đỡ của Chúa. Dầu trong ánh sáng hay giữa bóng tối, trong lúc tương giao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015 Ma-thi-ơ 4:1-11Đối Diện với Cám Dỗ “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: “Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sa-tan đã cám dỗ Chúa Giê-xu bằng những phương cách nào? Chúa dùng vũ khí nào để chiến thắng những cám dỗ đó? Bạn đang giấu Lời ...

Read more

There is a Fountain

...

Read more

Suy Niệm

...

Read more

Behold the Lamb

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015 Thi Thiên 118:1-14Khúc Ca Khải Hoàn “Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mô tả tình trạng cuộc chiến ông đã phải trải qua như thế nào (câu 10-13)? Ông đã làm gì để lật ngược tình thế và đắc thắng chiến trận (câu 5-12)? Chúa đã giúp bạn chiến thắng các chiến trận nào trong cuộc sống? Thi Thiên 118 là ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top